Cradle to Cradle roadmap

Cradle to Cradle strategi

CSR og bæredygtighed er strategisk forankret hos Troldtekt. Derfor er Cradle to Cradle konceptet og virksomhedens tilslutning til FN’s Global Compact fundamentet for hele Troldtekts forretning, og topledelsen er dybt involveret i virksomhedens fremskridt på CSR-området.

 

Offentlige målsætninger forpligter

Troldtekts Cradle to Cradle-roadmap er en ambitiøs og offentlig tilgængelig plan for, hvordan Troldtekt og virksomhedens produkter skal udvikle sig. Mange initiativer er søsat, og en del mål er allerede nået, men køreplanen bliver løbende opdateret, så den fortsat beskriver ambitiøse målsætninger for fremtiden.

Arbejdet med at forbedre Troldtekts præstationer inden for bidrag til bæredygtighed fortsætter, og med Cradle to Cradle roadmappet som værktøj kan virksomheden målrette sin indsats. Når målene bliver indfriet, giver det plads til nye og endnu mere ambitiøse målsætninger, der erstatter de gamle.

 

Vigtigt med mangesidet indsats

Miljø, social ansvarlighed og økonomi er de tre afgørende sider af bæredygtighed, hvilket er beskrevet i FN’s Brundtland- rapport fra 1987. Cradle to Cradle konceptet anerkender denne definition og indebærer en struktureret tilgang til arbejdet med de tre sider i praksis.

Roadmap for udvikling af Cradle to Cradle kvalitet i Troldtekt A/S

Troldtekt A/S’ forretningsstrategi er baseret på Cradle to Cradle visionen om at skabe sunde produkter, der er til gavn for mennesker og miljø og kan indgå i naturens kredsløb uden spild af ressourcer.

Troldtekt har derfor indgået et strategisk samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, og sammen har vi udviklet en køreplan - et roadmap - der med udgangspunkt i de fem kriteriekategorier for Cradle to Cradle kvalitet viser vejen frem til 2022.

For hvert indsatsområde har vi udarbejdet konkrete handlingsplaner, der skal sikre, at Troldtekt når de opstillede milepæle og mål. Roadmap revideres hvert år efter re-certificering, så det fortsat beskriver ambitiøse målsætninger for fremtiden. 

Troldtekt C2c Roadmap 2021 Dk

Cradle to Cradle certificering

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på Guld-niveau efter Cradle to Cradle Certified® standardens nyeste version 3.1.

Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt akustik og Troldtekt designløsninger i lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208 og sort 207. Guldcertificeringen omfatter desuden akustikpladerne til Troldtekt contrast (produkt udgået), den brandsikre Troldtekt A2 og Troldtekt agro.

Avancementet til guld er primært resultatet af, at Troldtekt har taget nye malingrecepter i brug i produktionen.

Cradle to cradle >>