Myndighedernes krav til akustik

Myndighedernes krav til akustik, SBI anvisning 272
Myndighedernes krav til akustik, SBI anvisning 272

Akustik i arbejdsrum, At-vejledning A. 1.16-1.

Myndighederne stiller krav til de akustiske forhold i alle typer arbejdslokaler.

Denne vejledning medtager også de krav til skoler og daginstitutioner, der er nedfældet i Bygningsreglementet fra 2018, BR18.

Myndighedernes krav til akustik, Bygningsreglement 2018

BR18

Læs mere om bygningsreglementets (BR18) krav til rumakustikken i boliger, skoler og daginstitutioner, samt forslag til projekteringsværdier for kontorbygninger, hospitaler, lægehuse og klinikker.

Frivillig bæredygtighedsklasse

Der er i 2021 indført en frivillig bæredygtighedsklasse. Den frivillige bæredygtighedsklasse er indført for at fremme bæredygtigt byggeri. Målet er at den frivillige bæredygtighedsklasse skal være obligatorisk fra 2023.

Rumakustik i boliger

For boliger må efterklangstiden T i opholdsrum med gulvareal på mindst 20 m2 højst være 0,6 s.

Kilde: https://baeredygtighedsklasse.dk