Akustik i arbejdsrum

Myndighedernes krav til akustik, SBI anvisning 272

Akustik i arbejdsrum, At-vejledning A.1.16-1.

Her er retningslinjerne delt op efter lokaletype. For mindre rums vedkommende er krav og vejledninger formuleret til efterklangstid og for større rum til absorptionsarealet.

Som det ses, opererer Arbejdstilsynet med både efterklangstid (T) og absorptionsareal (A) i kvadratmeter.

Hvis man ønsker et dæmpet rum, kan man enten forlange en kort efterklangstid eller en høj absorption. For større rum er det ofte en fordel at basere vurderingen af rummets akustik på en vurdering af absorptionen i rummet, fordi kravet om diffust lydfelt ikke altid er opfyldt. Myndighederne stiller krav til de akustiske forhold i alle typer arbejdslokaler.

Denne vejledning medtager også de krav til skoler og daginstitutioner, der er nedfældet i Bygningsreglementet fra 2018, BR18.