BR18

Myndighedernes krav til akustik, Bygningsreglement 2018

Bygningsreglementets (BR18) krav til rumakustikken

Kravene i Bygningsreglementet (BR18) er formuleret ved en blanding af efterklangstider og ækvivalente absorptionsarealer.

Bygningsreglementet stiller krav til rumakustikken i

  • Undervisningsbygninger
  • Daginstitutioner
  • Boliger

Herudover foreslår bygningsreglementet projekteringsværdier til rumakustikken i:

  • Kontorbygninger
  • Hospitaler, lægehuse og klinikker

Kravene til efterklangstid skal være opfyldt for hver enkelt 1/1 oktav i frekvensområdet 125-4.000 Hz for de fleste krav. Se bygningsreglementet for nuancering af kravene.

For undervisningsbygninger gælder følgende krav:

>> Se flere krav til undervisningsbygninger i bygningsreglementet her 

Myndighedernes krav til akustik, undervisningsbygninger
Myndighedernes krav til akustik, undervisningsbygninger

For daginstitutioner gælder følgende krav:

Den meget korte efterklangstid på 0,4 sekunder eller derunder kan kun opfyldes, hvis man foruden loftet også inddrager vægarealerne i den akustiske regulering.

>> Se nuanceringer af krav til daginstitutioner i bygningsreglementet her

Myndighedernes krav til akustik, daginstitutioner
Myndighedernes krav til akustik, daginstitutioner

For boliger gælder følgende krav:

Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse.

>> Se nuanceringer af krav til boliger i bygningsreglementet her 

Myndighedernes krav til akustik, boliger
Myndighedernes krav til akustik, boliger

For kontorbygninger er der følgende forslag til projekteringsværdier:

>> Se flere forslag til projekteringsværdier for kontorbygninger i bygningsreglementet her

Myndighedernes krav til akustik, kontorbygninger
Myndighedernes krav til akustik, kontorbygninger

For hospitaler, lægehuse og klinikker er der følgende forslag til projekteringsværdier:

>> Se flere forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægehuse og klinikker i bygningsreglementet her

Myndighedernes krav til akustik, hospitaler, lægehuse og klinikker
Myndighedernes krav til akustik, hospitaler, lægehuse og klinikker