Myndighedernes krav til akustiske forhold

Troldtekt Arbejdstilsynet

Akustik i arbejdsrum, At-vejledning A. 1.16.

Myndighederne stiller krav til de akustiske forhold i alle typer arbejdslokaler. Denne vejledning medtager også de krav til skoler og daginstitutioner, der er nedfældet i Bygningsreglementet fra 2010, BR10.

Myndighedernes krav

BR15

Læs mere om bygningsreglementets (BR15) krav til akustikken i skoler og daginstitutioner.