Naturlig styrke

Troldtekt akustikplader tåler fugt og er derfor meget velegnet som akustikloft og vægbeklædning i f.eks. svømmehaller

Holdbar akustikbeklædning til lofter og vægge

Troldtekt akustikplader af træbeton har de gode egenskaber med fra råvarerne; robusthed og styrke fra cement og naturlig åndbarhed fra træ.

Træbetonplader er et robust og holdbart materiale. Det er hærdnings- og afbindingsprocessen, der gør cementen i pladerne til beton, og som giver materialet styrke. Træets naturlige egenskaber gør materialet åndbart og diffusionsåbent. Troldtekt er skruefast, men samtidig nemt at bearbejde og save i.

Tåler fugt

Troldtekt akustikplader kan optage og afgive fugt og er derfor meget velegnet som akustikloft og som vægbeklædning i vådrum, som for eksempel baderum og svømmehaller. Et Troldtekt akustikloft kan også anvendes udendørs, eksempelvis under overdækkede udhæng. Materialet kan ikke rådne og giver ikke grobund for svamp eller andre mikroorganismer.

Et materiale med lang levetid

I Troldtekts miljøvaredeklaration (EPD) er akustikpladerne deklareret til at have en levetid på mindst 50 år. Med produktion siden 1935 er Troldtekts erfaring dog, at akustikpladernes tekniske egenskaber holder i mindst 75-80 år.

>> Læs mere om Troldtekt akustik

Troldtekt holder til selv de mest fugtige rum

Teknologisk Institut har dokumenteret, at Troldtekt akustikplader kan tåle rum med:

  • en fugtbelastning på op til 98 procent (+/- 2 procent)
  • høje temperaturer på op til mindst 40 grader.

Dermed har Troldtekt opnået CE-mærkningens højeste niveau (D) inden for vandbestandighed.

Dokumentationen understreger, at Troldtekt er et robust valg til selv de mest fugtige og varme rum som for eksempel svømmebade, bruserum og wellnessafdelinger.

Teknologisk Institut, som er akkrediteret til at dokumentere materialers vandbestandighed, har under test
udsat Troldtekt pladerne for ekstremt høj luftfugtighed. Testen er udført i henhold til den europæiske produktstandard for nedhængte lofter, DS/EN 13964.

For at opnå CE-mærkningens bedste klasse (D) inden for vandbestandighed skal akustikpladerne kunne tåle en relativ luftfugtighed (RH) på over 95 procent kombineret med en temperatur på over 30 grader.

Troldtekt er testet til at tåle en RH på 98 procent (+/- 2 procent) kombineret med en temperatur på 40 grader.

Troldtekt akustikplader i vandbestandighedsklasse D
Troldtekt akustikplader i vandbestandighedsklasse D

Formstabilt materiale

Selv i fugtige omgivelser er Troldtekt pladerne formstabile og bevarer deres planhed, så der ikke sker en nedbøjning over tid. Teknologisk Institut har dokumenteret, at pladernes dimensioner kun ændrer sig med 0,05 promille, hvis luftfugtigheden i et rum ændres med et procentpoint.

>> Download dokumentation om fugtstabilitet

Skruer og skinner er beskyttet mod korrosion

Til montering af akustikpladerne i meget fugtige miljøer, hvor der også bliver anvendt klor, tilbyder Troldtekt særlige strukturskruer i ekstra korrosionsbeskyttet udførelse, C5. Det betyder, at det for eksempel til nedhængte lofter i svømmehaller er muligt at vælge et komplet C60-skinnesystem i stål, hvor både skinner og skruer er C5-klassificerede.

Skruerne kan fås i alle farver, så de også matcher lofter og vægge med malede Troldtekt akustikplader.

>> Se sortimentet af tilbehør

Boldskudssikkerhed

Troldtekt akustikplader er testet for boldskudssikkerhed i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustikplader er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som akustikloft og vægbeklædning i sportshaller, hvor de bliver udsat for stor belastning, når f.eks. en håndbold kommer susende med fuld fart.

For yderligere information om testmetode eller specifikke testrapporter, kontakt vores afdeling for teknisk rådgivning.

>> Download dokumentation for Troldtekt boldskudssikkerhed.

Troldtekt, Harboøre Sports Centre

Lofts- og vægbeklædning i sportshaller er udsat for stor belastning, når en håndbold kommer susende med fuld fart. Derfor stiller man også store krav til de materialer, man anvender til beklædning af lofter og vægge i sportshaller, gymnastiksale og lignende.

I Tyskland kræver man dokumentation for materialernes “boldskudssikkerhed” i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”. Testen udføres på et laboratorium hos Forschungs und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-Instituttet ved universitetet i Stuttgart. I CE-standarden for nedhængte lofter, EN 13964, er boldskudssikkerhed også en parameter, og de tyske prøvninger bliver udført i overensstemmelse med denne. I henhold til EN 13964, annex D, Impact ressistance, er Troldtekt klassificeret som klasse 1A.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustik er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller. Det gælder såvel konstruktioner på træforskalling som konstruktioner nedhængt i C60-skinnesystem.

Prüfung der BallwurfsicherheitDIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact ressistance:

Loftsbeklædning

En håndbold affyres 36 gange mod prøveloftet med en hastighed på 16,5 ± 0,8 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 60° og 1× 12 gange fra en vinkel på 90°.

Vægbeklædning

En håndbold affyres 54 gange mod prøvevæggen med en hastighed på 22,5 ± 1,2 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 45° og 1 × 30 gange fra en vinkel på 90°.