Akklimatisering og opbevaring af Troldtekt®

Tolerancer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldtekt er et naturligt materiale, og selve materialesammensætningen – træuld og cement – vil føre til små variationer i pladerne.

Plademål og -vægte holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5 % relativ fugtighed.

Uhensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan dog medføre, at pladerne ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsforskrifterne nøje.

Før montering af Troldtekt®

Det er vigtigt, at du lagrer Troldtekt pladerne vandret med god understøtning, for eksempel på paller eller strøer.

Udendørs opbevaring

Vi anbefaler generelt ikke at opbevare Troldtekt plader udendørs, men hvis det er nødvendigt, bør du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring skal være så kortvarig som muligt.

Indendørs opbevaring

Opbevarer du Troldtekt indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen. Akklimatiseringen begynder ikke, før emballagen er fjernet og pladerne er ”pindet op”.

Det er desuden vigtigt, at Troldtekt ikke udsættes for direkte sollys gennem vinduer, eller udtørres “skævt” af f.eks. varmekanon. Vær opmærksom på at beskytte pladerne mod støv i hele byggeperioden.

Akklimatisering

Troldtekt plader bør akklimatisere i minimum 2 uger og maksimum 8 uger inden montering.

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der forventes at være i rummet, når byggeriet tages i brug. Under disseforhold anbefaler vi at akklimatisere pladerne i 2 uger eller mere før opsætning. Tiden for akklimatisering er afhængig af den relative luftfugtighed og luftskiftet i rummet.

Akklimatiseringen sker ved at “pinde pladerne op” - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet. Troldtekt er et materiale, som består af ca. 50% træ, og derfor vil pladerne “arbejde” for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne - i lighed med f.eks. trægulve. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, og rummet har temperatur og fugtighed som i brugsfasen. Troldtekt pladerne har været gennem en grundig tørreproces, inden de forlader fabrikken i Troldhede, men ved transport eller opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig. Hvis du monterer pladerne, uden at de akklimatiseres først, risikeres det, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer. Der kan derved opstå mindre svindrevner. Hvis pladerne tager fugt til sig efter montagen, vil de blot skubbe sig ind i hinanden. Der er altså ikke risiko for at de udvides så meget at de skubber til andre bygningsdele.

Troldtekt pladerne bør også akklimatiseres, når de monteres i vådrum eller udendørs.

Modtagelse, opbevaring og akklimatisering

Vejledning for modtagelse, opbevaring og akklimatisering før montering af Troldtekt