Materialesundhed

Som en del af Troldtekts Cradle to Cradle-certificering er vores produkter grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret helt ned til 100 parts per million (ppm) og vurderet for indvirkningen på mennesker og miljø.

Analysen er udført i samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, som er akkrediteret vurderingsorgan under Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle altså, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter helt ned til 100 milliontedele. Derfor ved vi, at de ikke indeholder stoffer, som er skadelige for mennesker og miljø. Sunde indholdsstoffer er en forudsætning for, at produkter kan indgå i biologiske og tekniske kredsløb Og sunde kredsløb er hele forudsætningen for at realisere en cirkulær økonomi.

Bidrager til et sundt indeklima

Råvarerne til produktionen af Troldtekt træbeton er træ fra danske skove og cement udvundet fra den danske undergrund.

Troldtekt træbeton bidrager til et sundt indeklima og er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning. Desuden har Troldtekt opnået ’Allergy Friendly Product Award’ fra Allergy UK i Storbritannien, M1 fra Finnish Indoor Air Association i Finland og en miljøvurdering i den bedste klasse fra SundaHus i Sverige.

Det er vores målsætning, at handelsvarer, som vi forhandler under vores eget Troldtekt brand, skal have et Material Health-certifikat. Certifikatet dokumenterer, at produkterne er vurderet for materialesundhed ud fra Cradle to Cradles standard. Eksempler på handelsvarer er trælisterne til Troldtekt contrast (produkt udgået), som allerede har opnået et Material Health-certifikat. Blandt andre handelsvarer er skruer, beslag og reparationsmaling.

Platin efter skifte til nye malingrecepter

I foråret 2022 rykkede Troldtekt to niveauer op – fra sølv til platin – i kategorien materialesundhed. Det banede vejen for, at Troldtekt træbetonprodukterne samlet set avancerede til en guldcertificering. Avancementet er resultatet af, at vi har taget nye malingrecepter i brug i vores produktion.

De holdbarhedsbevarende indholdsstoffer – biocider – i malingen til akustikpladerne var tidligere en barriere for at opnå en guldcertificering. Men nu er det lykkedes at udvikle recepter, hvor der er anvendt en nyere og mere bæredygtig konserveringsteknologi.

Holdbarhedsbevarende stoffer er nødvendige for at undgå, at vi skal kassere store mængder maling på grund af kort holdbarhed og løbende farveskift i vores produktion. Siden vi hos Troldtekt installerede et nyt maleranlæg i 2016, har vi opsamlet og genbrugt overspray fra vores malerkabine, og det har reduceret vores spild af maling med 70 procent. Uden konserveringsmidler ville det ikke længere være muligt at genanvende overspray, fordi malingen så kunne rådne. Det ville anslået give et større spild på 200.000 liter maling om året.

Efter en længere dialog med vores malingleverandører er vi nu nået frem til de nye recepter, hvor malingen stadig har en holdbarhed, så vi kan genanvende overspray. Det har krævet produktudvikling og omfattende test af recepterne i vores produktion.

Dokumentation før handling

Som malingrecepterne er et eksempel på, ønsker vi at styrke sundheden i vores materialer yderligere. Men vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip i forhold til Cradle to Cradle, FN’s Global Compact og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi indimellem træffer fravalg.

Et eksempel er, at vi – på grund af usikkerhed om dokumentation – har fravalgt at overfladebehandle vores akustikplader med stoffet titandioxid, så de kan bidrage til fotokatalyse og muligvis fjerne NOx-partikler fra luften. EU mistænker, at titandioxid kan fremkalde kræft ved indånding, og da materialesundhed er essentielt for Troldtekt, ønsker vi ikke at løbe risikoen ved at påføre vores plader en behandling, som kan være skadelig for mennesker eller miljø. Der er også titandioxid i for eksempel vægmaling, men her er stoffet inaktivt og bundet i den tørre maling, så det ikke udgør nogen helbredsrisiko.

Foruden usikkerheden om helbredsrisikoen kommer den udfordring, at fotokatalyse kræver lys for at aktivere titandioxiden. Dagslys rammer ikke lofter, og bygherren skal derfor foretage større investeringer i belysning for at aktivere fotokatalysen. Endelig tyder meget på, at ventilation og almindelig udluftning har en markant bedre effekt for indeklimaet. Vi forhandler løsningen Troldtekt ventilation, som har dokumenteret effekt i form af lavere CO2-mængder i lokalet. Det giver bedre indlæring for skolebørn og bedre indeklima i for eksempel kontorer og konferencelokaler.