Socialt ansvar

Ansvarlighed er en grundværdi hos Troldtekt.

Gennem en årrække har vi investeret massivt i at forbedre de fysiske rammer på vores fabrik, som fylder meget i byen Troldhede. Støv- og støjforholdene er noget af det, vi har meget fokus på. Dels fordi det har en direkte positiv indflydelse på arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, men også fordi det har betydning for vores omverden.

Det kan formentlig ikke undgås, at der opstår udfordringer, når et stort produktionsanlæg ligger i bymæssig bebyggelse. Vi har dog en klar ambition om at begrænse generne for vores naboer mest muligt – og vi lægger vægt på en tæt dialog med naboerne.

I de senere år har vi brugt millionbeløb på at nedbringe omfanget af støv og støj, blandt andet ved at opbevare træspild, askestøv og savestøv i lukkede containere og tanke – og ved at støjafskærme afkast, motorer samt skifte til mere støjsvag teknologi (for eksempel elpumper).

Tager ansvar for inklusion

En andet og vigtigt led i vores arbejde med samfundsansvar er, at vi tager et bevidst ansvar for inklusion på arbejdsmarkedet. Vi har flere gange haft ledige i arbejdsprøvning – og efterfølgende fastansat dem i fleksjob.

Vi samarbejder med både Høreforeningen og Castberggård Job og Udviklingscenter, der arbejder for at få flere døve og personer med høretab i arbejde. Hørehæmmede har i særlig høj grad brug for en hverdag med god akustik – og koblingen mellem høreproblemer og Troldtekt akustikløsninger er derfor oplagt.

I 2018 ansatte vi en døv kollega i en stilling på helt almindelige vilkår. Siden har vi haft andre døve kolleger i praktikforløb og projektansættelser.

Plads til fremtidens arbejdskraft

Foruden vores fokus på inklusion vil vi også bidrage til at uddanne unge, så de er godt klædt på til deres entré på arbejdsmarkedet. I Danmark mangler der lærlinge- og elevpladser, og det kan i fremtiden blive et problem for både os og andre danske virksomheder, hvis samfundet mangler dygtig, faglært arbejdskraft.

Hos Troldtekt har vi løbende lærlinge og voksenlærlinge i vores produktion, ligesom vi jævnligt har elever på vores hovedkontor.