Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Byggeriet står for næsten 40 procent af verdens samlede CO2-forbrug. Både i produktionen af byggevarer og i driften af bygningerne er der store gevinster at hente ved at tænke i grønnere produktionsformer og cirkulær økonomi, hvor materialer genanvendes på et højt værdiniveau.

Via vores Cradle to Cradle-strategi arbejder vi målrettet med løbende at forbedre os inden for områder som vedvarende energi og genanvendelse. På den måde understøtter vi verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion.

Elektricitet fra vindstrøm

Al elektricitet i vores produktion er baseret på vedvarende energi via vores klimapartneraftale med Ørsted. Aftalen betyder, at vi får al vores elektricitet i form af vindstrøm fra havvindmølleparken ved Anholt. Vi er Ørsted Energy Klimapartner, fordi vi ønsker at have en stabil elforsyning uden udledning af CO2.

Når vi som virksomhed indgår en klimapartneraftale, køber vi certifikater, der garanterer, at Ørsted producerer strøm på en af deres certificerede vindmølleparker, som svarer til vores forbrug.

Med vores partnerskab har vi bidraget til at støtte og udbygge vindkraft som en bærende energikilde i Danmark. I dag dækkes størstedelen af Danmarks elforbrug af vindenergi, og vi køber certifikater for den resterende andel af vores elforbrug, så vi realiserer de 100 procent vindenergi.

Eget biomassefyr

Også med vores eget biomassefyr og ved at udskifte gas- og dieseldrevne trucks i produktionen med eldrevne trucks har vi minimeret brugen af fossile brændsler og skruet op for de grønne energikilder. I 2020 kom 97,7 procent af vores energiforbrug på egen fabrik fra vedvarende energikilder.

I forhold til energieffektivitet har vi også rykket os markant. Vi har investeret massivt i at opgradere vores produktion med mere effektiv teknologi, og i perioden 2017-2020 lykkedes vi med at reducere det samlede energiforbrug per enhed med hele 28,6 procent.

Affald skaber ny værdi

Overalt på fabrikken i Troldhede har vi fokus på at minimere forbruget af ressourcer og genanvende mest muligt. Via Cradle to Cradle-certificeringen er det dokumenteret, at produktionsaffald med Troldtekt træbeton problemfrit vende tilbage til naturens kredsløb.

Cementen i Troldtekt pladerne har et højt kalkindhold, der er med til at neutralisere de syrer, der opstår under kompostering. Træet i pladerne indgår som organisk materiale og er med til at sikre, at komposten ikke falder sammen. Derved øges iltningen i komposteringen, så kulstof og næringsstoffer recirkuleres.

Smuld indgår i cementproduktion

Det er dog især det tekniske kredsløb, vi har valgt at fokusere på, da vi her har mulighed for at nyttiggøre både produktionsaffald og udtjente Troldtekt akustikplader fra nedrevne bygninger.

Vi samarbejder med vores cementleverandør, Aalborg Portland, om at lade smuld fra fasehallen i vores produktion indgå i det tekniske kredsløb. I 2020 fik Aalborg Portlands cementbiler 3.347 ton smuld med retur, efter de havde leveret cement hos os. I praksis indgår træbetonaffaldet som råvare i ny cement.

Samarbejdet skal udbredes

Ambitionen er, at samarbejdet med Aalborg Portland skal udbredes til også at omfatte byggeplads- og nedrivningsaffald, som i dag ender på kommunernes genbrugspladser. Denne fraktion er mere kompliceret, da Troldtekt træbeton har en lang levetid, og udtjente akustikplader derfor sagtens kan have siddet i en bygning i 50-70 år. Da vi ikke ved, om de i den periode er blevet overfladebehandlet med skadelig kemi, kan vi ikke lade pladerne indgå i det biologiske kredsløb.

Cementproduktion er en termisk proces, som uskadeliggør eventuel overfladebehandling, og derfor kan de udtjente Troldtekt plader til gengæld godt indgå som råvare hos Aalborg Portland. Det kræver dog, at vi finder de rette logistikpartnere, som kan hjælpe med at opsamle træbeton fra genbrugspladser.

I 2021 igangsætter vi efter planen et pilotprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune – og i næste fase syv danske kommuner. Projektet skal danne grundlag for, at vi kan skalere ordningen.

Lang levetid er godt for miljøet

Troldtekt akustikplader er robuste og har en lang levetid på mindst 75 år, efter de er monteret i bygninger. De kræver ingen vedligeholdelse og kan males gentagne gange uden at forringe de akustiske egenskaber.

Derfor kan bygherrer vælge at bibeholde et eksisterende Troldtekt loft, når de renoverer eller transformerer en bygning til nye formål – eller genbruge pladerne i nye bygninger. Der er store miljømæssige gevinster at hente ved at forlænge pladernes levetid.