Mål 17: Partnerskaber for handling

Hos Troldtekt deler vi FN’s centrale pointe om, at vi skal stå sammen for at ændre verden. Derfor indgår vi i partnerskaber med virksomheder, ngo’er og andre organisationer, der ligesom os ønsker at bidrage til cirkulær økonomi i byggebranchen.

Vi har indgået meningsfulde partnerskaber på alle tre hjemmemarkeder – Danmark, Tyskland og Sverige.

Fælles stemme for certificerede skove

I Danmark kører Troldtekt blandt andet et tæt parløb med FSC Danmark, hvor vi sammen arbejder for at øge mængden af FSC®-certificeret skov via forskellige aktiviteter.

Som et direkte resultat af det fælles ”opråb” fra FSC Danmark og Troldtekt har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at FSC-certificere alle sine kommunale skove. Troldtekt producerer alle akustikplader i kommunen, og vi har nu fået bedre muligheder for at indkøbe vores råtræ lokalt.

Forsøg med ny cementtype

Et andet eksempel på et partnerskab er vores samarbejde med Aalborg Portland inden for genanvendelse. Sammen arbejder vi for, at produktions- og byggeaffald med Troldtekt kan skabe værdi i produktionen af cement. Det har blandt andet resulteret i, at smuld fra vores fasehal skaber værdi i produktionen.

Størstedelen af vores CO2-udledning stammer fra produktion af cement, og vi lægger derfor vægt på et tæt partnerskab med Aalborg Portland, der over for den danske regering har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 70 procent senest i 2050. Delmålet er 30 procents reduktion frem mod 2030, så vi som samarbejdspartner har mulighed for at følge op på fremskridtene undervejs.

Troldtekt har indgået aftale med Aalborg Portland om at køre forsøg med en ny cementtype, der har et reduceret CO2-aftryk – også kaldet FUTURECEMTM. Cementtypen er lovende, fordi den giver 30 procent reduktion i udledningerne i forhold til almindelig cement.

I fælles front for Cradle to Cradle

I Tyskland samarbejder vi blandt andet med den tyske Cradle to Cradle NGO, som arbejder for at udbrede cirkulær økonomi og designkonceptet Cradle to Cradle i hele Tyskland.

Cradle to Cradle NGO har en partnerkreds af virksomheder, hvor Troldtekt har været aktivt medlem siden 2018. Som partner giver vi økonomisk støtte til ngo’ens arbejde med at udbrede Cradle to Cradle, ligesom vi stiller op til oplæg og arrangementer for at dele vores erfaringer med cirkulær økonomi.

Vi har desuden bidraget med Troldtekt akustikplader til C2C LAB i Berlin, som er uddannelsescenter, ngo-kontor og ”levende laboratorium” for Cradle to Cradle-certificerede byggematerialer.

Også i Sverige arbejder stærke kræfter for at udbrede cirkulær økonomi, og her er Troldtekt blandt andet medlem af Cradlenet. Ngo’en tilbyder inspiration og videndeling på tværs af virksomheder, organisationer og mennesker.

Troldtekt støtter bæredygtigt byggeri

Foruden de nævnte partnerskaber er Troldtekt medlem af de ledende organisationer inden for bæredygtigt byggeri i Danmark, Sverige og Tyskland:

  • I Tyskland hedder organisationen DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Certificeringen DGNB blev lanceret i 2008 og sikrer bæredygtighed på det sociale, økonomiske og miljømæssige plan – undervejs i byggeprocessen og i det færdige byggeri.
  • I Danmark er vi medlem af det uvildige råd for bæredygtigt byggeri, Green Building Council Denmark. Rådet har valgt at følge DGNB, som derfor er den mest udbredte bæredygtige certificering i dansk byggeri.
  • Sweden Green Building Council administrerer og supporterer en række af de mest udbredte certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri i Sverige. To af dem er Miljöbyggnad og BREEAM-SE.