Introduktion til god akustik

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid - altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet.

 

Efterklangstiden er meget afhængig af overfladestrukturen i lokalet. Hårde og glatte overflader som beton og gips giver en lang efterklangstid, mens materialer med åben overfladestruktur som Troldtekt akustiklofter giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik.

  • Troldtekts åbne struktur absorberer lyden
  • Høj lydabsorption giver kort efterklangstid
  • Kort efterklangstid gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt
  • Støjgener minimeres

 

Længere nede på siden kan du læse mere om de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik: lyd og støj, frekvens, lydtryk, efterklangstid, lydabsorption og taleforståelighed.

Se også, hvordan den mest anvendte opbygning af et Troldtekt loft ser ud.

Introduktion til akustik

I videoen her får du en introduktion til de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik.

God akustik i et lokale er en forudsætning for et godt indeklima. Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj, og man kan ikke høre, hvad der bliver sagt.

God akustik er vigtig for din trivsel i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, institutionen, svømmehallen, biografen eller teatret. Med andre ord i alle rum, hvor mennesker skal fungere sammen.

Lyd & støj

Lyd er trykbølger, der bevæger sig gennem luften. Normalt skelner man mellem lyd og støj. Behagelige, ordnede bølger kalder vi for lyd, mens kaotiske og påtrængende bølger kategoriseres som støj.

Rent videnskabeligt er lyd:
”Elastiske molekylesvingninger i luft eller andre medier, som skaber en kædereaktion ved at sætte de nærmeste partikler i bevægelse. Lyden vil herved udbrede sig med en vis forplantningshastighed; den kaldes lydhastigheden i det pågældende medium."

Frekvens

Frekvens er et udtryk for, hvor mange svingninger en lydbølge tager i sekundet. Frekvensen måles i Hertz (Hz). 100 Hz svarer til 100 svingninger per sekund. Baslyde har lav frekvens, diskantlyde har høj frekvens.

De lavfrekvente baslyde har lange, bløde lydbølger med få svingninger pr. sekund, mens en diskant lyd har mange svingninger pr. sekund.

Bølgelængden i luft for en lydbølge med en frekvens på 20 Hz er f.eks. 17 m, mens den tilsvarende bølgelængde for en højfrekvent diskant lydbølge med en frekvens på 20 kHz kun er 1,7 cm.

Der er altså en omvendt proporionalitet mellem bølgelængden og frekvensen.

Lydtryk

Lydens styrke beskrives ved hjælp af måleenheden decibel (dB). Jo højere lydtryk, desto højere decibel.

Hvis dB-målinger skal kunne sammenlignes, skal de foretages med samme afstand til lydkilden.

Efterklangstid

Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd i et rum at dø ud. Videnskabeligt udtrykt er det den tid i sekunder, det tager for lydniveauet at falde med 60 dB, efter at lydkilden er ophørt.

Er overfladerne hårde og reflekterende (1), vil det tage lang tid for lyden at dø ud, fordi lyden reflekteres mange gange, før den forsvinder. Består overfladerne i rummet derimod af absorberende materialer (2), vil lyden hurtigt dø ud.

 

Lydabsorption

Man kan opnå en kort efterklangstid ved at bruge materialer, der er gode til at absorbere lyd. Denne egenskab kan beskrives ved hjælp af en absorptionskoefficient – angivet med det græske bogstav a (alfa).

Hårde og stive materialer med en glat overflade (1) har oftest en lav absoptionskoefficient, mens materialer med en blød, ujævn eller porøs overflade (2) typisk har en høj absoptionskoefficient.

Jo større andel af rummets samlede overflade, der absorberer lyden, desto mindre efterklang vil rummet have. Derfor er det vigtigt at vælge et materiale med en høj absoprtionskoefficient til store flader.

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydklima med et klart og tydeligt lydbillede.

Ofte er loftet den flade i et rum, hvor det er lettest at vælge en akustikregulerende beklædning, da det normalt er en stor regulær flade, som er disponibel.

Taleforståelighed

Er der lang efterklangstid i et lokale, når de talte ord ikke at dø ud, før de næste ord når frem til lytteren. Det giver en dårlig taleforståelighed, og lytteren har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Bliver lyden derimod absorberet, giver det en kort efterklangstid, god akustik og høj taleforståelighed.

Troldtekt® & akustik

I en villa, sommerhus eller lejlighed vil man typisk vælge et såkaldt direkte monteret loft. Altså en loftbeklædning, der er fastgjort med skruer eller beslag direkte på en forskalling i loftet.

Man vil oftest vælge at isolere med mineraluld bagved lofttspladerne, og det giver da også langt den bedste lydabsorption.

Opbygningen af et Troldtekt loft kan se sådan ud:

Kurven til højre viser, hvordan denne konstruktion med et Troldtekt loft absorberer lyden i rummet. Og som det fremgår af kurven, absorberes lyden i hele frekvensområdet for normal tale (250 - 2000 Hz) mellem 0,75 og 1,00 - eller mellem 75 og 100%.

Lyden er 100% absorberet, når lydabsorptionen er lig med 1.

Akustikberegner

Med Troldtekts akustikberegner kan du hurtigt få overblik over akustikken i et lokale. 

Indtast mål og materialevalg for dit lokale, og akustikberegneren genererer en overskuelig rapport med efterklangstider, absorptionsareal og andre nyttige oplysninger om akustik.