Så meget falder efterklangstiden i et køkken-alrum

I et typisk køkken-alrum, hvor mange af familiens aktiviteter foregår, er det godt at have en efterklangstid på 0,6-0,8
sekunder. Eksemplet herunder viser efterklangstiden i samme boligrum med og uden et Troldtekt akustikloft. Efterklangstiden
falder fra i gennemsnit 3,22 sekunder til 0,46-0,71 sekunder efter montering af Troldtekt.