Holdbar akustikbeklædning til lofter og vægge

Troldtekt akustikplader af træbeton har de gode egenskaber med fra råvarerne; robusthed og styrke fra cement og naturlig åndbarhed fra træ.

Træbetonplader er et robust og holdbart materiale. Det er hærdnings- og afbindingsprocessen, der gør cementen i pladerne til beton, og som giver materialet styrke. Træets naturlige egenskaber gør materialet åndbart og diffusionsåbent. Troldtekt er skruefast, men samtidig nemt at bearbejde og save i.

 

Den naturlige styrke betyder blandt andet, at Troldtekt træbeton: 

  • har en lang levetid på mindst 75-80 år

  • tåler fugtige rum som svømmehaller

  • holder til hårde boldskud i sportshaller

Et materiale med lang levetid

Kombinationen af træ og cement gør Troldtekt træbeton til et robust materiale, som har en lang levetid på erfaringsmæssigt mindst 75-80 år, efter akustikpladerne er monteret i bygninger.

I en miljøvaredeklaration (EPD) bliver levetiden for træbetonplader som standard opgjort til 50 år – baseret på oplysninger fra databaser med generiske produktinformationer. Men i praksis findes der masser af eksempler på, at Troldtekt akustikplader indgår i bygninger, som er meget ældre.

Flere eksempler på transformation

Gamle Troldtekt lofter bliver ofte bevaret, når en bygning omdannes til nye formål. Et eksempel på det er ZENI arkitekters tegnestue, der var blandt de seks nominerede projekter, som dystede om RENOVER prisen 2020. Tegnestuen i Aabenraa er en transformeret kedelhal, hvor de originale Troldtekt lofter fra 1957 er bevaret. Det er også muligt at male Troldtekt, så gamle plader får et nyt look. Det har man for eksempel gjort i forbindelse med en større renovering af Aarhus Airport – frem for at vælge helt nye lofter.

Den lange levetid har vi også set i forbindelse med udvidelsen af Troldtekts egen fabrik i Troldhede. Her har vi opkøbt nabohuse, som blev opført i 1940’erne, hvor det var almindeligt at bruge Troldtekt træbeton som en pudset vægkonstruktion. Indervæggene i et af husene gemte på cirka 80 år gamle Troldtekt plader – som stadig holdt.

Levetid spiller en stor rolle for miljøet

Materialer med lang levetid er godt for både miljøet og totaløkonomien. I en livscyklusvurdering af en bygning (LCA) indgår udvinding og bearbejdning af råmaterialerne, transport, produktion af de forskellige byggematerialer, drift og vedligehold, affaldsbehandling og genanvendelse.

Ofte ligger en stor del af miljøpåvirkningen i råvare- og produktionsfasen, og når et materiale holder i 80 år, fordeles den belastning ud over en væsentlig længere periode end for et materiale, der skal skiftes efter 20 år. 

Betragtningsperioden, altså den tidshorisont der arbejdes med for bygningens livscyklus, spiller en stor rolle i LCA-beregningerne. Perioden kan variere alt efter bygningstype og er typisk defineret på forhånd, hvis beregningen foregår som et led i en certificering.

Førende bygningscertificeringer som DGNB regner for eksempel kun med 50 års levetid for en bygning. Men da Troldtekt ligesom flere andre byggematerialer har en markant længere levetid, vil det ofte give mening at arbejde med en længere betragtningsperiode på for eksempel 80-120 år. 

Troldtekt holder til selv de mest fugtige rum

Teknologisk Institut har dokumenteret, at Troldtekt akustikplader kan tåle rum med:

  • en fugtbelastning på op til 98 procent (+/- 2 procent)

  • høje temperaturer på op til mindst 40 grader.

Dermed har Troldtekt opnået CE-mærkningens højeste niveau (D) inden for vandbestandighed.

Dokumentationen understreger, at Troldtekt er et robust valg til selv de mest fugtige og varme rum som for eksempel svømmebade, bruserum og wellnessafdelinger.

Teknologisk Institut, som er akkrediteret til at dokumentere materialers vandbestandighed, har under test
udsat Troldtekt pladerne for ekstremt høj luftfugtighed. Testen er udført i henhold til den europæiske produktstandard for nedhængte lofter, DS/EN 13964.

For at opnå CE-mærkningens bedste klasse (D) inden for vandbestandighed skal akustikpladerne kunne tåle en relativ luftfugtighed (RH) på over 95 procent kombineret med en temperatur på over 30 grader.

Troldtekt er testet til at tåle en RH på 98 procent (+/- 2 procent) kombineret med en temperatur på 40 grader.

Formstabilt materiale

Selv i fugtige omgivelser er Troldtekt pladerne formstabile og bevarer deres planhed, så der ikke sker en nedbøjning over tid. Teknologisk Institut har dokumenteret, at pladernes dimensioner kun ændrer sig med 0,05 promille, hvis luftfugtigheden i et rum ændres med et procentpoint.

Download dokumentation om fugtstabilitet

 

Skruer og skinner er beskyttet mod korrosion

Til montering af akustikpladerne i meget fugtige miljøer, hvor der også bliver anvendt klor, tilbyder Troldtekt særlige strukturskruer i ekstra korrosionsbeskyttet udførelse, C5. Det betyder, at det for eksempel til nedhængte lofter i svømmehaller er muligt at vælge et komplet C60-skinnesystem i stål, hvor både skinner og skruer er C5-klassificerede.

Skruerne kan fås i alle farver, så de også matcher lofter og vægge med malede Troldtekt akustikplader.

Se sortimentet af tilbehør

Troldtekt akustikplader er testet for boldskudssikkerhed i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustikplader er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som akustikloft og vægbeklædning i sportshaller, hvor de bliver udsat for stor belastning, når f.eks. en håndbold kommer susende med fuld fart.

For yderligere information om testmetode eller specifikke testrapporter, kontakt vores afdeling for teknisk rådgivning.

Download oversigt over Troldtekts boldskudssikkerhedscertifikater.

Lofts- og vægbeklædning i sportshaller er udsat for stor belastning, når en håndbold kommer susende med fuld fart. Derfor stiller man også store krav til de materialer, man anvender til beklædning af lofter og vægge i sportshaller, gymnastiksale og lignende.

I Tyskland kræver man dokumentation for materialernes “boldskudssikkerhed” i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”. Testen udføres på et laboratorium hos Forschungs und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-Instituttet ved universitetet i Stuttgart. I CE-standarden for nedhængte lofter, EN 13964, er boldskudssikkerhed også en parameter, og de tyske prøvninger bliver udført i overensstemmelse med denne. I henhold til EN 13964, annex D, Impact ressistance, er Troldtekt klassificeret som klasse 1A.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustik er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller. Det gælder såvel konstruktioner på træforskalling som konstruktioner nedhængt i C60-skinnesystem.

Prüfung der BallwurfsicherheitDIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact ressistance:

 

Loftsbeklædning

En håndbold affyres 36 gange mod prøveloftet med en hastighed på 16,5 ± 0,8 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 60° og 1× 12 gange fra en vinkel på 90°.

 

Vægbeklædning

En håndbold affyres 54 gange mod prøvevæggen med en hastighed på 22,5 ± 1,2 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 45° og 1 × 30 gange fra en vinkel på 90°.