Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen er en svensk online database, der har til formål at fremme valget af miljøvenlige byggematerialer. Databasen indeholder miljøvurderinger af de produkter/varer, der oftest anvendes i byggebranchen. Troldtekt akustikpaneler vurderes i Byggvarubedömningen som følger:

Bedømt produkt: Troldtekt akustik
Udgivet: 21.10.2016
Vurdering: anbefales

>> Se hjemmeside