Troldtekt og det sunde indeklima

Troldtekt akustikplader bidrager til god akustik. Samtidig arbejder vi med grundigt dokumenteret materialesundhed, som bidrager til en sund luftkvalitet i bygninger.

I en undersøgelse fra 2006 påviste verdenssundhedsorganisationen WHO, at vi primært bliver eksponeret for luftforurening, når vi er indendørs. Børn er særligt eksponerede, da de har en højere åndedrætsvolumen og dermed indånder større luftmængder end voksne.

Hos Troldtekt ønsker vi at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Det gør vi blandt andet med produkter, som effektivt sikrer god akustik. Men derudover lægger vi vægt på løbende at forbedre og dokumentere materialesundheden i vores produkter – til gavn for indeklimaet.

 

Grundig indholdsanalyse

Troldtekt træbeton er fremstillet af træ og cement. Som en del af vores Cradle to Cradle-certificering er vores produkter grundigt analyseret for deres indvirkning på mennesker og miljø. Analysen er udført i regi af EPEA, som er akkrediteret vurderingsorgan under Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle altså, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter i detaljer og har dokumentation for, at de ikke indeholder stoffer, som er skadelige for mennesker eller miljø.

Troldtekt har opnået Cradle to Cradles bedste niveau – platin – inden for materialesundhed (guld i den samlede certificering). Vi avancerede til platin i 2022 efter vores skift til nye malingrecepter, hvor der er anvendt en mere bæredygtig konserveringsteknologi.

 

Lav afgasning og partikelafgivelse

Troldtekt akustikplader er blandt andet testet af Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) og indeklimamærket i de bedste kategorier.

For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er ’lav partikelafgivelse’ – det vil sige under 0,75 milligram per kvadratmeter.

 

Optager og afgiver fugt

Da Troldtekt akustikplader både kan optage og afgive fugt, bidrager de samtidig til at sikre et indeklima, hvor luften hverken er for tør eller fugtig. Luftfugtigheden har betydning for brugernes oplevede komfort i et rum.