Maling af Troldtekt® akustikplader

Når du skal male Troldtekt akustikplader, er der forskel på, om du skal male ubehandlede naturplader eller plader, der er leveret fabriksmalede fra Troldtekt A/S. Og endnu vigtigere er dit valg af malingstype og -farve.

Til fabriksmalede Troldtekt plader skal du bruge en vandbaseret akrylmaling. Sammensætningen af den nye maling skal være kompatibel med den eksisterende, hvilket vil sige, at den skal være af samme kvalitet og beskaffenhed i forhold til specifikation og egnethed.

Brug udelukkende malingstyper, der er testet for skadelige stoffer. Vi har følgende anbefalinger til de forskellige pladetyper:

1. Hvid maling på hvide fabriksmalede Troldtekt plader
Anbefalet malingstype: Vandbaseret akrylmaling
Påføringsmængde: Ca. 350 g/m² i et lag.

2. Øvrige farver på Troldtekt fabriksmalede plader
Anbefalet malingstype: Vandbaseret akrylmaling
Påføringsmængde: Ca. 350 g/m² i et lag.

Skal den nye maling dække en kontrastfarve, kan det være nødvendigt med en større mængde maling.

3. Hvid maling på ubehandlede Troldtekt naturplader
Anbefalet malingstype: Vandbaseret akrylmaling
Påføringsmængde: Ca. 525 g/m² i to lag.

4. Øvrige farver på ubehandlede Troldtekt naturplader
Anbefalet malingstype: Vandbaseret akrylmaling
Påføringsmængde: Ca. 525 g/m² i minimum to lag.

Malingsvejledning

Malingsvejledning til Troldtekt akustikplader

   

Reparationsmaling

Til at dække monteringsskrammer eller lignende anbefaler vi Troldtekt reparationsmaling, som fås på spraydåse (400 ml) i standardfarverne hvid 101, grå 202, grå 208, sort 207 og rød 210. Følgende standardfarver fås desuden i plastbeholder (750 ml): hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207.

Desuden fås specialfarver i plastbeholder (750 ml) i forbindelse med bestilling af Troldtekt plader malet i samme specialfarve. Har du tilpasset Troldtekt plader eller f.eks. skåret en fas-kant, kan der være behov for en lidt større mængde reparationsmaling.

Reparationsmaling i 2,5 ltr. spande fås i standardfarverne hvid 101, grå 202, grå 208 og sort 207. Ved bestilling af Troldtekt plader i specialfarver kan der bestilles tilsvarende reparationsmaling i 2,5 ltr. spande.

Sikkerhedsdatablad spraymaling

Spraymaling hvid 101, sort 207, grå 208, rød 210