Fremtidens daginstitutioner Albertslund

I den københavnske forstadskommune Albertslund ligger der mange fine boligbebyggelser. Området er karakteriseret ved en demokratisk og homogen arkitektur, hvor det monumentale er fraværende. Det handler mere om mennesker og socialt miljø, - eller som det så fint er formuleret af byplanlæggeren Jan Gehl: ”livet mellem husene”.

Akustikplader fra Troldtekt som loftsbeklædning i børneinstitution
Foto: Thomas Mølvig, architect

Nu markerer denne progressive forstad sig med en række fine huse for børn. Albertslund har som den første kommune i Danmark bygget tre nye daginstitutioner som såkaldte passivhuse, der er kendetegnet ved et minimalt energiforbrug og et godt indeklima. Børnehuset Toftekær var den første, og den blev indviet i december 2010. De øvrige to er Sydstjernen og Ved Vejen.

Kvadratisk grundform

Alle tre daginstitutioner er tegnet af arkitekterne Nøhr & Sigsgaard A/S, og de bygger på den samme kvadratiske grundform. Den er markeret med et kvadratisk ovenlys placeret over et centralt fællesområde. Bygningen er tilføjet forskellige karnapper, udkragninger, udskæringer og dagslysindtag, og dermed fremstår den med en dynamik, der afspejler dens funktion som børnehus.

Mens det ydre af huset er forholdsvist stramt og retlinet i sit udtryk, så forholder det sig helt anderledes i det indre. Hovedrummet eller fællestorvet er en utroligt fascinerende collage af små og store opholdsteder, der breder sig ud i bygningen. I den centrale del er der meget højt til loftet, som med sine svungne former er alt andet end ordinært. Med klare referencer til Alvar Aaltos tidløse elegance, definerer det bølgede træloft fællestorvets udstrækning, samtidig med at loftets form og væggenes materialekarakter tilfører torvet varme og intimitet.

Køkken og ankomst ligger placeret mod nord og mod syd ligger børneafdelingen med rum af mange forskellige størrelser og indhold. Alt bindes sammen af torvet og det bølgende loft. Fra en gangbro er der udsyn over torvet og samtidig kig til det fri. Lyset strømmer ind, men i fint docerede mængder og belyser vægge samt lofter på den flottest tænkelige måde. Arkitekterne har virkelig levet sig ind i opgaven med at skabe en oplevelsesrig ramme for dagligdagen, - og nogle rare velfungerende omgivelser, der appellerer til både børn og voksne.

Akustisk regulering

Der er plads til 125 børn i Toftekær og hertil kommer personalet. Når så mange børn er samlet er det ikke nok at have mange kvadratmeter, for lyde og stemmer bliver hurtig til støj. Arkitekt Mads Koch fra Nøhr & Sigsgaard fortæller: ’Planløsningen er kendetegnet ved flittig brug af brudte vægforløb, nicher, hvælvede lofter og skiftende materialer, og vi vidste erfaringsmæssigt at dette var et godt udgangspunkt for akustisk regulering. Det buede loft virker akustisk dæmpende, dels i kraft af formen og dels fordi der er lagt mineraluld bag trælamellerne.”

”Der er valgt Troldtekt træbetonplader med udgangspunkt i behovet for store akustisk regulerende flader til overholdelse af bygningsreglementets krav til efterklangstider i daginstitutioner, og af hensyn til loftfladens robusthed som alternativ til mineraluldslofter. Herudover - og nok så vigtigt - er der valgt træbeton af æstetiske årsager - ud fra et ønske om at opnå fladevirkning og enkelhed i lofterne i de i øvrigt meget varierede og dynamiske rumligheder i huset, samt et ønske om anvendelse af naturlige og enkle materialer i bygningen generelt,” slutter Mads Koch.