Indefra og udefra

Børnehuset Frederiksvej får meget positiv opmærksomhed for sin udformning, idet arkitektfirmaet COBE er lykkedes med både at tegne huset udefra og indefra og samtidig løst de funktionelle udfordringer. Alt sammen indenfor en enkel og udtryksfuld arkitektonisk ramme.

Troldtekt, Børnehuset Frederiksvej
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Det nye børnehus er en af Frederiksbergs største børneinstitutioner med plads til 182 børn. Med en placering mellem karrékvarter og mere spredt, lav bebyggelse er bygningen skalamæssigt indpasset som en fin overgang, der udgøres af 11 små, sammensatte huse med mindre variationer. Udtrykket er skåret ind til de blyantsstreger et barn vil tegne et hus med.

Selvom institutionen er stor, opleves den hjemlig og intim med de genkendelige husformer og mellemrum. De skrå tage går igen indenfor, hvor der er en imponerende variation af rumligheder, der udfordrer børnene. I indretningen går motivet med de små huse igen i form af fx små krydsfinerhuse til opbevaring, legehuse, sovekrybber og i flere andre sammenhænge.

Indretning med struktur

Arkitektfirmaet COBE har valgt at indrette børnehuset meget monokromt og med struktur og stoflighed. Det er børnene og deres kreative udfoldelser, der skal farvesætte huset indvendigt. Variationen i materialer er også bemærkelsesværdig og understøtter den rumlige variation.

Inox net i atrierne har en fin struktur og skala og anvendelig for dekoration. Krydsfinérhusene og Troldtekt akustiklofterne er ligeledes rustikke og med en ærlig struktur, som en levende overflade. Troldtekt er både anvendeligt i børnehuset som systemlofter i stue- og førstesal og som fast monterede lofter ved de skrå flader. Med de indbyggede Troldtekt belysningsarmaturer, udgør lofterne en rolig flade, der samtidigt sikrer en god akustik for børn og medarbejdere.