Børnehus i tilpasset skala

I den nye bydel Bendixminde ved Odder ligger det DGNB-certificerede børnehus centralt ved regnvandsbassinet, også kaldet ”Smilet”, og adskiller sig fra etageboligerne omkring med sammenstillingen af flere små enheder med saddeltag.

Den højeste af de små enheder udgør Børnehuset Bendixmindes ”pædagogiske hjerte”, som er rummet, der samler husets øvrige enheder og fungerer som fællesområde for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Det er her, man samles, og møder ind i ydertimerne, og også her børnene kan hjælpe til ved anretningen af mad. Rummet har loft til kip og ovenlysvinduer, der giver en dejlig atmosfære til rummet. Det lyse og venlige udtryk er understreget ved akustikreguleringen med trælister på den indre gavl og Troldtekt i loftet. Også i det tilstødende aktivitets- og motorikrum, der via dobbeltdøre kan inddrages i fællesrummet, er loftet ført til kip med ovenlys. Her er også blevet plads til en hems i det høje rum. Troldtekt er anvendt i alle rum til regulering af akustikken, og det gennemgående materiale binder rummene sammen. Børnehavebørn er samlet i husene ud mod den store legeplads, mens de yngste børn bor på modsatte side af børnehuset.

 

Børnehus i ny bydel

Institutionen er udformet i en enkel og ligefrem arkitektur, der med en kombination af sorte og thermobehandlede træbeklædninger, glaspartier og mørke tagflader danner en nedtonet og harmonisk bygningsenklave og samtidig skaber en smuk kontrast til de grønne beplantninger, der over tid vil skyde op omkring nybygningen. Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, vi har, og brugen af det bidrager ikke kun til det samlede CO2-regnskab for bygningen, men også til det udtryksmæssige og fornemmelsen af ’mindre’ skala i det store.

Mod grupperummene udformes facaderne med varierede vinduespartier, der afspejler den indre brug og med en fast, udvendigt solafskærmning i form af udhæng og espalier, der giver et raffineret spil mellem lys og skygge. Bebyggelsen tilføres hermed et levende, varieret og nutidigt udtryk i ”børnehøjde”. Børnehuset ligger centralt i den nye bydel Bendixminde, som ligger naturskønt ved skov, bæk og bakker. Områdets udformning er planlagt med bæredygtige og klimavenlige tiltag, med stort fokus på biodiversitet.