Optimale rammer for Amagerbros børn

Det nye børnehus er opført som nærmeste nabo til Skolen på Amagerbro i en bydel præget af klassiske karrébebyggelser. Alligevel spiller dagslys en stor rolle i børnehuset.

Lydabsorberende træbetonplader fra Troldtekt anvendes ofte som akustikloft i institutioner for børn og unge

Børnehuset Bodil er struktureret som to ens bygningskroppe med i alt tolv vuggestue- og børnehavestuer fordelt på tre etager. I mellembygningen ligger køkken og fællesrum, som adskiller sig ved at være klædt i træ på facaderne. Bygningerne er i øvrigt fint nedskaleret og tilpasset stedet ved at øverste del er klædt i røde plader, som svarer til skolens røde teglsten. Nederste etage er også inddækket i ubehandlet træ. Børnehuset er et meget kompakt byggeri for at mindske aftrykket på grunden og udnytte arealet bedst muligt samtidig med, at det reducerer materiale – og energiforbrug.

 

Rolige lofter

Stuerne er varieret ved at vinduerne er placeret på forskellige måder, afhængigt af stuens placering i bygningen. Stuerne får lys fra flere verdenshjørner, hvilket giver en fin variation i oplevelsen af rummene over dagen. De store vinduesnicher er indrammet i træ, der fint korresponderer med lofterne i Troldtekt lys natur og tilsammen giver rum med stoflighed og varme. Troldtekt lofterne har indbygget ventilation, for at loftsfladerne ikke bliver brudt op af synlige ventilationsarmaturer. Frisk luft diffunderer ned igennem udvalgte loftsplader og er dermed ventilation, der ikke kan ses, høres eller mærkes som træk. Stuerne er tegnet, så de har en stor fleksibilitet i forhold til indretningen. Der kan laves rum i rummene og aktiviteter, der passer til børnenes alder. I sådanne rum med mange møbler og legesager giver det god mening, at loftet visuelt er en rolig flade, der også giver sammenhæng mellem rummene.