Elverhuset

Elverhuset er en institution, hvor naturen er tæt på. Lyset og træerne omkring spiller en stor rolle for oplevelsen af huset, men det er også tegnet til at udnytte naturens ressourcer rigtigt og derved spare energi.

Troldtekt Elverhuset
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Institutionen Elverhuset i Høje Tåstrup,erstatter to dagsinstitutioner og samler over 100 vuggestue- og børnehavebørn. Huset er blevet opført som et passivhus og er en af største og første institutioner opført efter passivkonceptet herhjemme, hvor huset er selvforsynende med varme.

Udover at være et energivenligt og miljøvenligt byggeri, er det en flot og enkel arkitektur, der danner rammer for Elverhusets børn og ansatte. Der er overalt valgt løsninger og materialer, der svarer til kravene indenfor sundhed, funktion og vedligeholdelse. Også indeklimaet i institutionen er allergivenligt med et højt luftskifte og Troldtekt akustikplader på lofterne, der understøtter det gode indeklima og en god akustik.

Atrium som samlingspunkt

Akustikken er altafgørende i et hus med et cirkulært atrium i to etager. En kurvet trappe forbinder de to etager omkring atriet, hvor det store ovenlys leverer et dejligt dagslys til især den nederste etages fællesrum. I atriet er fællesrummene placeret på begge etager, og fungerer samtidigt som gangzone. Her opleves huset som en smuk helhed, når børnene myldrer rundt på begge etager.

Elverhuset er et stort kvadrat i to etager, der mod nord er sænket ned i terrænet. De primære opholdsrum er orienteret mod syd, hvorfor huset også herfra får masser af lys og energi fra solen. Bygningen er konstrueret så den er i stand til at akkumulere varme fra solen og fra almindelig overskudsvarme indefra. Vinduespartierne er varmeakkumulerende ligesom betonkonstruktionerne. Jorden, der omgiver dele af bygningen fungerer som varmebuffer og indgår derved i husets termiske system.

Passiv-konceptet arbejder med huset som helhed og det fungerer som sin egen selvforsynende energimaskine. For at kunne opfylde passivhus-kriterierne, skal der arbejdes med husets orientering på grunden, klimaskærmen skal være tæt og huset bør være relativ kompakt - altså med en lille overflade. Faktisk skal det være 4 gange så tættere end lovkravet i dag!

Tankegangen kræver at man som arkitekt kan jonglere med mange parametre, hvilket Bjerg Arkitektur har specialiseret sig i og har certifikat på. I virkeligheden handler det om sund fornuft og se på bygningen som helhed. Herefter tilføjes de teknologiske tiltag heriblandt et ventilationsagregat med varmeveksler, der sikrer en jævn temperatur og et behageligt luftskifte.

Førsteklasses indeklima

Udover den mekaniske ventilation er der også tænkt naturlig ventilation ind, hvor atriet som husets center udgør en væsentlig rumlighed. Herfra fordeles lys og luft til arealerne omkring atriet og de mange mindre rum. Mellem atriet og "stuerne" er der også glaspartier og glasdøre, der udover at give dagslyset adgang giver en fin visuel sammenhæng, ligesom der er mellem de to etager.

Troldtekt er et gennemgående materiale, der med sin hvide flade tillader lyset at fortsætte ind i rummene. Lysarmaturerne er placeret oppe i Troldtekt pladerne og forstyrrer derved ikke rumoplevelserne. Den store åbenhed mellem etagerne giver naturligvis en risiko for meget støj, men det fungerer rigtig fint i Elverhuset.

Arkitekt Lars Køhler fra Bjerg Arkitektur fremhæver sammenhængen mellem husets navn og de mange fine detaljer i huset. "Et elverhus har noget magisk over sig ! Her spredes glæde og begejstring, og et Elverhus skal selvfølgelig være levende og foranderligt. Derfor er facaderne udformet med lameller i felter, hvor farven bag disse kommer til syne og forsvinder igen, som børnene løber omkring bygningen. Ligeledes har vi valgt brugen af gule screens, der på samme måde dukker op og forsvinder igen i løbet af dagen, som solen kræver dette - bygningen kommunikerer med barnet og dets leg. En intuitiv kommunikation som børnene forstår og tydelig elsker!"

Solidt byggeri med god økonomi

Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler har en klimastrategi for kommunen, hvor passivhuse har en central placering. Der skal være balance i forhold til vores natur og en passivhus - institution er helt oplagt, fortæller han. Tanken om, at byggeriet er enkelt uden for meget avanceret teknologi tiltaler kommunen og begejstres samtidigt over det behagelige indeklima. Passivhus-konceptet har også vist sig at være økonomisk fordelagtigt og kan konkurrere på pris med huse i lavenergiklasse 1 og 2 i opførelse, men vist sig at være mere effektivt i forhold til energiforbrug.

Bjerg Arkitektur ved hvad de taler om. Ca. 80 % af deres opgaver er passivhuse og ikke blot boliger. Snart er alle arkitekter og konstruktører passivhus-certificeret og afdelingen i Warsawa er også godt på vej. Lars Køhler betragter meget passivhus-konceptet som en tankegang, der skal omfatte hele byggeriet. Energibesparelse og bæredygtighed skal ikke trækkes ned over projektet, men skal være med i alle overvejelser og være noget alle medarbejdere forholder sig naturligt til.

Det er en stærk holdning på tegnestuen og ikke noget der gås på kompromis med. Kodeordet i byggeriet af passivhuse er planlægning og præcision i arbejdet med materialer og løsninger, og alt er planlagt minutiøst inden man går i jorden. Elverhuset er et spændende byggeri, hvor tingene bogstavelig talt er gået op i en højere enhed. Ikke blot er huset meget energivenligt, men det er også et velfungerende hus, der byder på en rar atmosfære med daglige oplevelser og et godt indeklima.