Harmoni i Hulahoppen

To institutioner i Vojens er nu samlet under samme tag i en trearmet bygningskrop, der giver de optimale rumlige forhold både inde og ude.

Troldtekt, Hulahoppen
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Der er plads til 120 børn i institutionen Hulahoppen i Vojens og dog er der en overraskende rolig stemning i huset. Et af ønskerne i processen med sammenlægningen af institutionerne var, at strukturere bygningen med en fløj til børnehaven, en til vuggestuen og den sidste til fællesrum, køkken- og personale faciliteter. Fællesrummet er altså ”skubbet” væk fra den traditionelle placering midt i bygningen og forstyrrer derved ikke stuerne.

I fællesrummet er der en fim rumlighed med ekstra rumhøjde og store, runde ovenlys, der giver rummet en særlig karakter uanset årstiden. Troldtekt akustikplader på lofterne i alle rum er også med til at bevare husets rolige stemning, ved at sikre en god akustik,- om det er det højloftede fællesrum eller de små stuer.

Loftet og taget som de samlende elementer for bygningens organiske bygningskrop, skaber en fin identitet for Hulahoppen. Samtidig er tagfladen med til at give en arkitektonisk variation. Tagudhænget vokser fra indgangspartiet og mod gavlene, hvilket giver skygge og læ-områder til den store legeplads samtidigt med at solafskærmning bliver overflødig indendøre. Dynamikken i udhænget tydeliggør også, at huset indenfor strækker sig fra en fælles midte og ud i fløjene.

Pluskontoret har også arbejdet med at udnytte dagslyset i institutionen bedst muligt. Gangzonerne får sit eget liv med lave vinduer til legepladsen og aktivitetsrummene omkring husets midte har indendørs glaspartier, der både giver lys og åbenhed uden at lyden bliver spredt. Pluskontoret har foruden Hulahoppen tegnet to andre institutioner for Haderslev Kommune, hvor det gode samarbejde og fokus på bæredygtighed også har været en rød tråd.