Humlebien er bæredygtig

Den nyopførte børnehave i Svenstrup syd for Aalborg er tegnet med øje for en god dagligdag for børn og personale. Det kommer til udtryk i arkitekturen, og byggeriet af børnehaven er certificeret efter den internationale bæredygtighedsskala DGNB i kategorien guld.

Akustikplader fra Troldtekt som loftsbeklædning i børneinstitution
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Der er i alt fire stuer med børnehavebørn, der parvis er fordelt for enden af bygningens to fløje. Derved har stuerne en optimal mængde dagslys og udsyn til omgivelserne. Midt i bygningen ligger alrummet, som er knyttet til det pædagogiske køkken. Det er et fleksibelt område, som binder fløjene sammen og giver god mulighed for alsidig indretning. Alrummet er forlænget ud i gangarealerne, hvor der er indrettet små sidenicher til børnene.

Arkitektonisk er børnehaven Humlebien præget af stor overskuelighed og transparens – især mellem ude og inde. Bygningen tager udgangspunkt i børnenes skala og har derfor også mange vinduer i børnehøjde.

Sunde materialer

Arkitektfirmaet Hovaldt har tegnet en børnehave, hvor der er lagt vægt på værdierne: inklusion, sundhed og læring i indretningen og bygningskonceptet. Det er inkorporeret i mange dele af bygningen, ikke mindst materialevalget.

Lofterne er beklædt med hvide Troldtekt akustikplader monteret med synlige T-skinner, som er valgt for en god akustik og et godt indeklima i børnehaven. De ensartede lofter giver en fin sammenhæng mellem alle husets rum, hvor linoleumsgulvene har forskellige farver for at beskrive, hvor man må have udendørs fodtøj på.

I overgangszonen mellem legepladsen og alrummet sikrer en stor overdækning mulighed for læ eller skygge for børnene. Her er ligeledes valgt Troldtekt akustik, hvorved inde og uderummet er fint forbundet. Øvrige udendørs materialer er primært træ og tegl.