Kolbøtten i Thunøgade

I Øgadekvarteret i Aarhus er stemningen som i en mindre købstad, og de fleste af husene er opført fra slutningen af 1800-tallet frem til ca. 1920. Her bor mange mennesker i gode lejligheder, og i baggårdene er der masser af træer og grønne områder. Den integrerede daginstitution Kolbøtten i Thunøgade ligger - kort sagt - i et af de mest charmerende kvarterer i Aarhus.

Troldtekt Kolbøtten
Foto: Thomas Mølvig, architect

Kolbøtten er opført for at imødekomme en stigende tendens til, at børnefamilier ønsker at blive boende i midtbyen. Måske arbejder begge forældre i det centrale Aarhus, og hvis man bor i Øgaderne, ligger alle byens tilbud i cykelafstand. Derfor var det naturligt at bygge nyt, da Aarhus Kommune havde en ledig grund i Thunøgade, som passede til formålet.

Selve huset indpasser sig fint og stilfærdigt i gadebilledet. Facaden er i lyse tegl, og bygningen går op i tre etager, der afsluttes med et saddeltag i stålplader. Mod gaden er der store vinduer, så børnene kan følge med i gadens liv, og samtidig kan man fra gaden fornemme livet i huset.

Mod havesiden ligger den store grønne legeplads på 1300 m2, hvor børnene kan tumle året rundt i trygge omgivelser. Bygningen er her delvist beklædt med et metalgitter, der med tiden vil blive dækket af klatreplanter. Det er i øvrigt GPP Arkitekter, der har været totalrådgiver på projektet.

Daginstitutionen er i interiøret lagt an på at skabe sammenhængskraft mellem mennesker og rum. En bred trappe samt en elevator sørger for at logistikken fungerer etagerne imellem. I stuen er der direkte adgang til legepladsen, og her ligger også institutionens fællesrum, køkken og kontor.

Rummene er lyse og venlige og opfordrer til varierede fællesskaber, såvel store som små. Gangarealerne er vendt mod legepladsen, hvor glaspartier giver flot udsigt over byen mod sydøst. Der har på alle tre etager været fokus på at skabe optimale forhold med god akustik og godt indeklima for de cirka 70 børn og personalet.