Som en lille by for børn

Et inspirerende og anderledes børnehus, der indpasser sig naturligt i omgivelserne og skaber sit eget mikrokosmos.

Troldtekt, Midgard
Foto: Thomas Mølvig, architect

Her på grænsen mellem byen og det bakkede landskab ligger Midgård. Bygningen er en forunderlig blanding af den arketypiske firlængede bondegård og et cirkulært længehus med sadeltag. Faktisk bøjer huset sig hele 270 grader rundt og danner dermed et indre lukket gårdrum. Udadtil er bygningen beklædt med sort tagpap på både facade og tag, mens det indre gårdrum – Asgård - har en mere intim- og varmere atmosfære med udstrakt brug af sibirisk lærketræ.

Unge kreative kræfter

Arkitektfirmaet COBE er en af frontløberne blandt de unge tegnestuer, der er blevet kaldt ”den ny bølge i dansk arkitektur”. Blandt deres markante værker er Nørreport Station, det nye Bibliotek og Kulturhus i Nordvest og helhedsplanen for Papirøen. Børnehuset i Tølløse er dermed et af de mindre projekter i tegnestuens portfolio med sine blot 1350 m2.  

Ifølge COBE kan Midgård beskrives som en lille, kompakt og spændende by for børn, som er nemt overskuelig for voksne. Bygningen forener det individuelle, nedskalerede og genkendelige udtryk med fordele ved en stor og integreret institution. Én sammenhængende arbejdsplads, der består af 9 små huse i huset og som indeholder 190 små verdener.

Et rationelt og fleksibelt hus

Midgårds rumlige organisering er original. Den primære ganglinje er lagt inderst i cirklen, og dermed er afstandene mellem husets forskellige afsnit minimeret. På udvalgte steder udvider den krumme gang sig og bliver til fællesarealer med tilhørende køkken. Fra fællesarealerne er der hele tiden en fin visuel kontakt til gårdrummet, og på lune dage kan der åbnes op, så ude og inde flyder sammen. Grupperummene eller stuerne ligger ude langs den ydre facadelinje med direkte kontakt til den store naturlegeplads.

I så stor en institution er lydmiljøet en udfordring og her har ambitionen været at opnå en bedre efterklangstid end de 0,4 sekunder, som bygningsreglementet foreskriver.  Som akustisk absorbent er der valgt lyddæmpende plader fra Troldtekt som loftsbeklædning. Pladerne er - meget utraditionelt – lagt med overlæg. Loftpladerne er skåret til på pladsen, men kun på den side som ligger under næste plade. På den måde tilpasser de sig husets runde planløsning, og den skårede kant skal ikke efterbehandles.