Eventyrverden for børn

Sønderborg er Sønderjyllands største by med næsten 30.000 indbyggere. Den er smukt beliggende ved Alssund og tiltrækker naturligvis mange børnefamilier.

Lydabsorberende træbetonplader fra Troldtekt anvendes ofte som akustikloft i børnehaver

Det er derfor oplagt at bygge daginstitutioner i høj kvalitet og sikre de bedste forhold for de nye generationer. Midtbyens Naturbørnehus er et fint eksempel på, at gode arkitekter som ZENI kan skabe et attraktivt miljø for både børn og pædagoger.

Bygningen er i to etager og relativ stor, men ved en elegant forskydning af bygningskroppene er skalaen brudt ned. Ydermere er de syv ”bygninger” forsynet med saddeltage, der tilpasser sig konteksten og som signalerer ”små huse”, præcis som i en klassisk børnetegning.

Naturen som inspiration

Naturbørnehuset har plads til 130 børn, hvoraf de 35 er tilknyttet vuggestuen. Fællesfaciliteterne består af et stort hjerterum, motorik-, krea- og science-rum samt legeområder og små nicher. Fællesrummene har alle dobbelthøjde og forbindelse til stuerne på begge etager. Der er mange flotte kig på tværs og masser af lys i de spatiøse lokaler.

Børnene er fordelt på otte stuer. De yngste børn er i stuetagen, og de ældste holder primært til på førstesalen. Til daginstitutionen er der valgt Troldtekt i lys natur med fin struktur samt skjult Troldtekt ventilation, som sikrer indblæsning af frisk luft uden træk, støj eller synlige installationer.

Legepladsen er opdelt i en række zoner med nære trygge områder og mere udfordrende arealer for de større børn i yderkanten. Det er lykkedes TT+ Arkitekter - med stor indlevelse - at skabe en meget varieret- og veldisponeret naturlegeplads, der omgiver bygningen på tre sider.