Sanseslottet

Visionær daginstitution i Vonsild syd for Kolding.

Troldtekt Sanseslottet
Foto: Thomas Mølvig, architect

I Kolding er man ikke bange for at gå nye veje, når det gælder børnepasning. I den nyopførte daginstitution ’SanseSlottet’ er både arkitektur og pædagogisk indhold på forkant med fremtiden. Bygningen er unik i sin arkitektoniske udformning og samtidig er elementer som kunstnerisk udsmykning og solceller integreret på en meget original -, men også naturlig måde. Endelig er huset naturligvis også i lavenergiklasse 1, som alt andet nybyggeri i Kolding.

Designbørnehuset er resultatet af en totalentreprisekonkurrence fra 2009, som blev vundet af et team bestående af E. Pihl & Søn med rådgiverne CEBRA a/s som arkitekter, d.a.i. arkitekter ingeniører som ingeniører, samt kunstneren HuskMitNavn. Det var i det hele taget et stærkt felt, som gav hver deres bud på den nye institution med plads til 112 børn. Vinderprojektet skilte sig dog klart ud med en særdeles gennemarbejdet koncept, der var overbevisende på alle felter, - også økonomien.

Design og børn

Som noget helt særligt er begrebet design en væsentlig del af den pædagogiske linje og Marianne Arnsten Dupont - leder af daginstitutionen – forklarer her om tankerne bag projektet: ’SanseSlottet er Kolding Kommunes nye temainstitution. Vi arbejder bl.a. med kreative processer båd ude og inde. Børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige materialer, hvor alle sanserne komme i spil. Vi ønsker et hus der dagligt ’oser’ af fantasi, overraskelser, børnenes kunstværker, musik, sang, bevægelse og ikke mindst skal SanseSlottet være et sjovt og imødekommende sted for både børn og voksne.

For mig er design et meget bredt begreb når vi sætter det i forbindelse med 0 – 6-årige. Det handler ikke om et specielt produkt der skal fremstilles, men en procestænkning, hvor det er de æstetiske læringsprocesser, der er i spil. Børn fødes nysgerrige og bruger alle deres sanser til at lære verden at kende. Vi skal som voksne give børnene mulighed for at eksperimentere, konstruere, skabe og fordybe sig i forskellige processer med forskelligartet materiale. Vi skal sikre at der bliver et socialt samspil barn/barn og barn/voksen. Vi skal videreudvikle deres medfødte kompetencer. Frem for at begrænse børnene, skal vi give dem muligheder og til pas med udfordring i hverdagen. Jeg er overbevist om, at alt dette blandt andet er med til at skabe innovative børn, som på længere sigt vil være klar til at møde de udfordringer, som de senere får i livet’, siger en forventningsfuld Marianne Arnsten Dupont.

Byrådsmedlem Jørn Dohrmann – Formand for Børneudvalget – supplerer: ’Kolding Kommune har valgt at sætte fokus på design, både som et fysisk begreb og som indholdet i den pædagogik, der foregår både i daginstitutioner og skoler. Vi håber med Designbørnehuset at have skabt bedre rammer og større fokus på emnerne, som elementer i et hvert barns udvikling.’
Fem små huse

Bygningen står i dag præcis som den var tænkt fra begyndelsen. De 1300 m2 er præget af en fin balance mellem det funktionelle og det mere irrationelle tvist, der gør den til et væsentligt referencebyggeri i sin kategori. Når man ser konkurrenceprojektet igennem er det tydeligt at arkitekterne fra CEBRA a/s virkelig har tændt på at arbejde med et hus som helt åbent opererer med en kobling mellem design og børn i førskolealderen. I beskrivelsen hedder det bl.a.: ’Vi har aldrig før tegnet – eller hørt om - en designbørnehave. Sikken en fantastisk idé og sikken et privilegium det er at få chancen for at tegne et hus, der introducerer små børn for netop det vi brænder for.’

Den meget skulpturelle bygning ligger omgivet af mere traditionel bebyggelse og skiller sig ud fra mængden med sine helt hvide facader og markante ovenlys. Hovedindgangen ligger mod vest og fører direkte ind i hjertet af bygningen. Herfra kan man fordele sig til resten af huset. Egentlig består daginstitutionen af fem små ’huse’, der er grupperet omkring et fællesrum, og det er netop i denne organiske planløsning at den indre dynamik får mulighed for at blomstre. De enkelte afsnit ligger drejet i forhold til hinanden, og de afrundede hjørner er med til at forstærke fornemmelsen af et åbent og afvekslende interiør.

Flot helhed og fine detaljer

Store ovenlys bevirker at selv det inderste af huset er præget af et blødt dagslys, og samtidig markerer de også særlige områder i bygningen. Bygningens interiør opleves overskueligt på trods af det relativt store areal og med enkle midler er der skabt et fint flow, som forbinder alle hovedrum. De to ’huse’ mod vest rummer bl.a. personaleafsnit, administration og køkken. Dermed skabes en buffer mod vejen og en mulighed for mod øst at udnytte kontakten til legepladsen optimalt. Her ligger de fem grupperum og et værksted, som alle har direkte udgang til det fri. Et særligt rum er ’orangeriet’, som fungerer som et slags eksperimentarium, hvor børnene indendørs kan lege med materialer, som f.eks. papkasser i stor skala.

Der er et væld af fine detaljer i indretningen og centralt i fællesrummet er der placeret en muret masseovn, hvor der også kan bages pizza. Gulvene er overvejende i farvet linoleum og sammen med Troldtekt akustiklofter er det med til at give et behageligt akustisk miljø, selv om der er mange børn forsamlet på ét sted. En hule med stjernehimmel er bygget ind på det vigtigste hjørne og i børnehaven er der lavet vandpjaskerum med ovenlys.

Bygningen er udvendigt beklædt med hvide Trespa, som en indfarvet plan facadeplade baseret på et hærdeplast/træfiber kompositmateriale. Det giver institutionen et meget homogent udtryk, som et stykke brugskunst i overstørrelse. Vinduerne er placeret i forskellige højder, og det giver en dynamisk variation i facaderytmen udefra, men deres egentlige kvaliteter viser sig i interiøret. De skiftende vindueshøjder giver fine udkig for børnene og vindueskarme i lav højde, hvor man kan stille ting. Desuden er der kig til de andre tilstødende ’huse’ og en fremragende visuel kontakt til legepladsen. På taget markerer de store trekantede ovenlys sig som et landskab af farvede skulpturer, der ændrer karakter alt efter tidspunkt på dagen.

Troldtekt og irregulære rum

Akustikken i enhver børnehave er af afgørende betydning for børn og voksnes velbefindende. Støjniveauet er højt og vi har derfor arbejdet meget med at nedbringe efterklangstiden. Dels har vi i vid udstrækning anvendt Troldtekt og dels er selve bygningens rumgeometri med til at skabe et behageligt lydklima. I regulære rum bliver lyden kastet frem og tilbage og den såkaldte Fluttereffekt opstår. Dette undgås med de skæve geometrier som vores plan indeholder’, siger arkitekterne fra CEBRA.

Marianne Arnsten Dupont siger: ’Jeg oplever at der i hverdagen er en rigtig god akustik. Der kan være enkelte rum, hvor efterklangs tid er lidt større end andre, men det handler også om, som personale at være bevidste om hvilke inventar der er i rummet og selv at begrænse unødvendig støj. I enkelte rum er akustikken faktisk så velfungerende at man føler sig helt ’isoleret’.

Troldtektpladerne er med til at skabe den gode akustik, men jeg synes bestemt også, at de giver et æstetisk flot udtryk. Troldtekten giver en fin kontrast til de hvide væge. Det ’rå’ og det elegante mødes.’

HuskMitNavn

Som noget helt specielt er der udført en kunstnerisk udsmykning, der har været en fuldt integreret del helt tilbage fra konkurrenceprojektet. Det er kunstneren HuskMitNavn, som med stor fantasi har malet figurer som indvendige friser ved de store skylights. De har en flot visuel effekt, og samtidig er de med til at definere de enkelte afsnit og gøre det nemmere for børnene at orientere sig. Masseovnen har fået malet et ansigt på sig og også udendørs har HuskMitNavn dekoreret et legetårn, der står som et bomærke for stedet.

Legepladsen er udformet med samme omhu som resten af anlægget. Overdækkede nicher ved udgange giver ly for sol og regn helt inde ved huset. Belægningerne skaber en gradvis overgang fra de belagte arealer omkring selve bygningen til det åbne land mod øst. Ved huset er der anvendt forskellige fliser suppleret med gummifelter og stenmel. I alt er der tre zoner, som skaber en glidende overgang fra bygning til natur. Selve legepladsen er opbygget som et varieret stiliseret landskab med små høje. Et udekøkken er placeret ved en mindre bygning med brændeovn mod syd.

Energiklasse 1

Ifølge d.a.i. arkitekter ingeniører har energi - og indeklimaløsninger været indarbejdet i projektet lige fra starten af skitseringen. Ingeniør Lars Lauenborg Mikkelsen oplyser videre at institutionen i Vonsild er en af de første børnehaver i Danmark, som er opført, så den overholder de strenge energikrav til byggeri i lavenergiklasse 1. Det beregnede krav for energiforbruget er således maksimalt 50 kWh/m2 tillagt 1100 kWh for hele bygningen. Den relativt store overflade, som er opnået ved at lade facaderne være krumme, giver mulighed for mange vinduer og dermed passiv solvarme. Husets skillevægge, bagmure og tagdæk er udført i beton der holder på varmen. Desuden er der etableret solceller på bagsiden af de store skylights.