Sammen hver for sig

I et naturskønt landskab ved Silkeborg ligger botilbuddet Hinge for voksne med autisme. Med et enkelt modul er der skabt en helhed med stor variation, der tilgodeser borgernes trivsel.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i boligbyggeri

Autismeboligerne i Hinge er opført på baggrund af tidligere erfaringer med botilbud med denne gruppe borgere, hvor der både er behov for individuelle behov og særligt afskærmning, men også med mulighed for at samles med andre. De 16 boliger er fordelt i to klynger og ligger smukt fordelt over det skrånende terræn. Hver bolig har sin egen sti, der er knyttet til fælleshuset i en landskabsbearbejdning, der knytter botilbuddet til den omkringliggende natur. Boligerne er bygget som ens moduler med de mange fordele, der ligger i den løsning. Fælleshuset, som knytter otte boliger sammen, er opført som tre moduler i én bygning og rummer opholdsrum med udgang til gårdrum, et lille køkken og personalerum.

Bolig med zoner

Boligerne er ens, men varierer i farvetone (både facade og tagflade) og deres placering i landskabet. De er opført i træ med en enkel og gennemtænkt udformning. Indgangspartiet har en overdækket indramning, og boligen på cirka 49 kvm er inddelt i zoner - markeret i gulvets farve, fra det ”kølige” køkken til den varme stillezone og til det mere luftige opholdsrum, som også har en fin siddeniche. Loftet er skrånende, således at boligen åbner sig op mod terrassen og udsigten. Borgerne med autisme har ofte sensoriske udfordringer og har derfor brug for afskærmning af lyd fra andre, men boligens akustik bør også være dæmpet. Troldtekt dæmper efterklangen i rummene, og kompenserer derved for de ellers glatte flader. Derudover binder den skrånende loftsflade med Troldtekt rummene sammen. Uderummet er en vigtig del af Njordrum Cares koncept, som en forlængelse af boligen og som en afskærmning mod omgivelserne, hvilket kan gradueres for den enkelte beboer.