Den rette balance

En kæmpe indsats fra Himmerlands Boligforening har vendt den negative spiral omkring boligområdet ved Kildeparken i Aalborg Øst. Mange tiltag er søsat for at understøtte udviklingen, f.eks. et nyt Sundhedshus og sportsfaciliteter, som har givet bydelen en ny identitet.

Akustiklofter fra Troldtekt i boligbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Et større hold af rådgivere har i fællesskab formået at genskabe ”Det Nye Fyrkildevej”, således at man har bygget videre på områdets potentiale og omvendt brudt ned, hvor området trængte til fornyelse.

Det lokale arkitektfirma BJØRK & MAIGAARD og desuden LINK Arkitektur har arbejdet sammen omkring projektet, herunder områdets struktur, landskab, facader og boliger. Resultatet er en bydel, som ser meget ny og indbydende ud.

Rækkehusene har været skrællet helt ind til den bærende konstruktion og er derfor også på mange måder nye. En ny type bolig er skabt ud af omstrukturering, og de har en højere loftshøjde i overetagen. For at sikre en behagelig akustik i det anderledes rum, har man her tilføjet Troldtekt akustiklofter. Det samme gælder opgangene, hvor de øvrige flader er hårde.

Mere stoflighed

En del af den nye variation er også på lejlighedsniveau, som betyder, at hver gade har mange typer boliger, hvilket giver en blandet beboersammensætning. Der er i det hele taget arbejdet meget omkring miljøet i de små gader. Boligerne med den højere tagrejsning er klædt i sort træ, ligesom andre partier i boligrækken, hvilket giver en fin visuel og stoflig variation.

Som en del af den holistiske renovering af Kildeparken opføres seniorbofællesskab og erhvervslokaler, som hører til området. Her bliver også anvendt Troldtekt akustikplader, hvorved der også her er sikret en god akustik og en mere varieret stoflighed.