Kollegietårn

I en bydel, som indtil for nyligt var et nedslidt industrikvarter midt i Aarhus, bliver der nu opført erhverv og boliger, som udnytter den lukrative beliggenhed – på én gang midt i byen og med udsigt til baneterrænet.

Akustiklofter fra Troldtekt i boligbyggeri

Godsbanekollegiet har taget navn af beliggenheden, for selvom Godsbanen blev nedlagt år tilbage, anvendes bygninger og området til nye formål med afsæt i stedets historie. Udover Godsbanens kreative værksteder og mange arrangementer huser området også Arkitektskolen i Aarhus og adskillige nye boligbyggerier.

Kollegiet markerer sig i højden med 12 etager til vejsiden, mens en tilhørende karrée med almene ungdomsboliger danner en stor base og indrammer et fælles gårdrum. På tagene af karréens bygningskroppe har beboerne adgang til tagterrasser og store drivhuse til ophold. Godsbanekollegiet og karréen er opført i teglsten i forskellige nuancer, der giver indtryk af den collage, man oplever i andre karrébydele i Aarhus.

 

Kollegie med fælleskøkken og udsigt

I stueplan har kollegiet en række fællesfaciliteter (fælles for hele byggeriet, både ungdomsboliger og kollegieboliger) som vaskeri, fællesrum, tv-stue, studierum og fitness. Fælles for det arkitektoniske udtryk er enkelhed i materialevalg og store mængder dagslys. Betonen fremstår rå og ubehandlet nogle steder, men opvejes af hvide Troldtekt lofter, som både tilfører lydabsorbering og stoflighed til rummene.

Troldtekt er et materiale, der går igen i kollegiets fællesfaciliteter og i fællesarealerne hele vejen op i bygningen. Her er Troldtekt anvendt som nedhængte flåder, adskilt af lysarmaturer i gangzonerne. Hver etage har et fælleskøkken til de 11 beboere pr. etage, og her finder man også de hvide Troldtekt lofter – og i øvrigt en fantastisk udsigt over byen. I de almene boliger i karréen er Troldtekt anvendt i gangarealerne, men her i versionen med lys natur.