Kontakt til naturen

Bofællesskabet Kløverbakken er som vokset op af jorden på en stor skrånende grund udenfor Odder. Det nyetablerede bofællesskab og dets boliger bygger på en vilje til at leve et mere bæredygtigt liv, hvor beslutningskompasset ligevægtigt prioriterer miljøet, det sociale og økonomien.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i bl.a. boligbyggeri

Landsbyen og landsbygaden har været inspiration for bebyggelsen med de fordele, at der er defineret et centrum, og gaderummet er det sted, der forbinder de enkelte boliger. Hele Kløverbakken opleves meget organisk med den bugtede gade og det kuperede terræn, som giver fine kig på tværs af byen og ud i naturen omkring. Bæredygtighedstiltag og fællesskab har været styrende for processen og valg omkring alt fra materialer til måltider, transport og energiforbrug.

De 58 boliger er fordelt på 6 typer, hvoraf ingen er mere end 125 kvm. Boligernes beherskede størrelse og arkitektur er et direkte svar på udfordringerne omkring overforbrug ved både opførelse og forbrug. Til gengæld har alle part i fælleshuset midt i bebyggelsen, hvor der er fællesmad, café, gæsteværelser og orangeri. Kløverbakken er et sted, man lever mere i balance med naturens ressourcer og derigennem opnår en balance i sit eget og fællesskabets liv.

Fine boligkvaliteter

Boligerne er enten fritliggende, dobbelthuse eller toetagers huse. Udvendigt er boligerne relativt ens opført som træelementhuse af FSC-certificeret træ og varmebehandlede facader. På tagene er der sedumplanter. Indvendigt er boligerne mere varierede afhængigt af de første ejeres ønsker til hems, antal badeværelser, valg af køkken og badeværelser. I etplansboligerne er der lofter til kip med ovenlys og i toetagers boligerne er der etableret lysskakt mellem etagerne.

Troldtekt er et gennemgående materiale i alle boliger og rum, som dels giver en god akustik og dermed komfort i boligerne. Troldtekt er samtidigt et materiale, der opfylder kravene til Svanemærket byggeri og indgår positivt i DGNB regnskabet. Troldtekt arbejder med FN’s Verdensmål, blandt andet punktet med bæredygtighedstiltag i produkter og produktion.

- Byggeriet har haft et stort fokus på materialer og CO2-aftryk. Alle husene er bygget i træ, og den gennemsnitlige boligstørrelse er væsentligt mindre end landsgennemsnittet. Det giver et lavere CO2-aftryk per beboer. Bofællesskabet har været involvereret i materialevalg og arkitektur, og der er valgt stedhørende plantearter til en vild beplantning, siger Lauritz Rasmussen (sekretariatsleder i Træ i Byggeriet) om byggeriet.