Industribygning som centrum for boligbebyggelse

Omdannelsen af en industribygning har været omdrejningspunkt for et større, nyt boligkvarter i Silkeborg kaldet Kongegården.

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i f.eks. boligbyggeri

Boligforeningen AAB Silkeborg har med hjælp fra blandt andre Sweco Architects konverteret en tidligere maskinfabrik til en bygning med supermarked i underetagen og 16 lejligheder ovenpå. Indgangen til boligerne er via trapper i gavlene, hvor man kommer op til et overdækket atrium, der har klare referencer til bygningens industrielle historie. Fra dette fællesrum er der adgang til boligerne, der alle er i to etager og med altaner på facaden.

Ved indgangsdørene er placeret et lille depot, som giver en naturlig, privat zone omkring indgangen. Tilgangen til det åbne atrium og dets forskellige zoner er løst med flytbart inventar til planter, bænke og opbevaring. For at sikre en rolig helhed er møblementet holdt i den teglrøde farve, som de indre facader også er variationer af.  

Forbilledlig renovering

Atriumboligerne har deres særpræg på grund af bygningens tidligere funktion, og den historie er også fint understreget ved at vælge rå betongulve og synlige konstruktioner. Samtidigt er der valgt Troldtekt lofter, som har en råhed med sin synlige materialitet, men som også sikrer en god akustik, hvilket er nødvendigt for at få det bedste ud af rummets nabofællesskab. Udover den konverterede industribygning er der til Kongegården opført 56 boliger, hvor også den røde farve i sten, fuger og altaner går igen.

Blandt de nybyggede etageboliger i boligkomplekset er også opført nye almene boliger. Her er tillige anvendt hvid Troldtekt i opgangene. 

Kongegården er indstillet til Renoverprisen, hvor det fremhæves at atriumhuset ”fremstår som en form for pejlemærke i hele bebyggelsen, og det samlede boligområde fremstår, gennem materialitet og farvesætning, som en helhed”.