Arkitektur med blik for helhedsløsning

I det nye beboerhus i boligforeningen Lærkeparken er der tænkt på det hele. Resultatet er et sted, hvor belysning, højttalere, ventilation og akustik går op i en højere enhed, nemlig loftet.

Troldtekt, Lærkeparken
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Boligkomplekset Lærkeparken i Odense blev bygget i 1969 som en serie 4-etages boliger omkring et fælles gårdmiljø. Afdelingen er i øjeblikket under en gennemgribende renovering og del af et byfornyelsesprojekt.

Udover et nyt beboerhus bliver fællesmiljøet forbedret med bl.a. ny legeplads, bedre belysning og nye opholdssteder. Boligerne får nye indgangspartier, renoveret udsugningsanlæg samt isoleret tage og gavle. Det eksisterende fælleshus ligger i et midlertidigt byggeri ved siden af det nye beboerhus og har fundet anvendelse for børne- og ungdomsaktiviteter.

Kontakt til stedet

Det nye beboerhus ligger midt i afdelingens gård og indgår ”aktivt” i det grønne miljø ved at have græs på tagfladen. Samtidigt har det for arkitekterne hos Arkitema været vigtigt at skabe en kontakt til omgivelserne ved at have store glaspartier i facaden. Det er opnået ved at placere beboerhusets centrale sal mellem to lukkede, murede bygningsdele, hvor taget og dermed salens loft er udspændt i mellem. Derved har taget fået en særlig betydning i dette projekt som en samlende flade i rummene og et element, der tilfører lys både om dagen og om aftenen.

Den multifunktionelle loftsflade

Idéen om loftet, i Lærkeparkens beboerhus, som en udspændt flade – et svævende tag mellem to murede bygningsdele - er en gennemarbejdet idé, også fordi det netop med Troldtekt lofter er muligt at holde fladen fri af installationer og forstyrrende elementer. At loftet ikke støder op til væggen, men lader dagslys komme ind og understreger taget som svævende, er en flot detalje.

Belysningen er Troldtekt langsgående armaturer, som er indbyggede i loftet, men dog markerer sig i forhold til loftsfladen. Alle Troldtekt armaturer er i bølgeformet glas, som har en god lysspredning uden blænding, hvad enten glasset er klart eller mat. Loftet er yderligere skjul for både ventilation og højttaleranlæg, så i dette rum er der altså hverken forstyrrende højttalere eller ventilationskanaler.

Gennemtænkt lyd

Loftet i Lærkeparkens beboerhus fungerer desuden i sig selv som højttaler, idet 4 højttalere er indbyggede og skjulte i loftsfladen, og en indbygningssubwoofwer ligger skjult over loftet, der samtidigt understøtter en god akustik i rummet. Et beboerhus danner ramme om mange typer arrangementer, fra bankospil og fødselsdage til foredrag og optrædener. Her er en god akustik afgørende for, at rummet fungerer og arrangementet bliver en succes.

Med valget af Troldtekt ventilationsplader har man samtidig opnået et behageligt indeklima uden træk og baggrundsstøj. 10-15 % af loftspladerne er åbne for luftgennemstrømning, og således fordeles den friske luft i rummet med lav hastighed. I Lærkeparken har man fået et nyt beboerhus med en helhedsløsning, der forener belysning, akustik, lyd og indeklima med et enkelt og sammenhængende loft.