Højhusenes fyrtårn

På yderste kant af Aarhus Ø er byens fyrtårn opført med 42 etager. Lighthouse er Danmarks højeste boligbyggeri og en elegant afslutning af projektet, hvor de første boliger blev opført i 2012.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i bl.a. boligbyggeri

Lighthouse er på alle måder et fyrtårn og vartegn for Aarhus og byder velkommen med sine åbne og hvide facader. De organiske kurver, som er Lighthouse’ arkitektoniske kendetegn, er inspireret af havet og bølgerne omkring stedet. Placeringen er for mange beboere naturligvis helt enestående med udsigt til både hav, skov og by. Men det 142 m høje byggeri er også lykkedes med at have en relation til landjorden og de sociale rammer for livet på Aarhus Ø.

Lighthouse’ kvaliteter er åbenlyse og byggeriet er kåret til at være Verdens bedste højhus i 2023 i kategorien 100-199 meter. Udover højhuset er opført to sidebygninger, som tilsammen indrammer et fælles, grønt gårdrum. Promenadehuset og Kanalhuset, som de hedder, er 10 etager høje og terrasseres nedefter, hvorved den samlede bebyggelse tilpasser sig omgivelserne.

Indgang byder velkommen

Indgangspartierne på terræn til boligerne ligger fordelt rundt imellem de to lavere bygninger og selve fyrtårnet. Skalaen er meget imødekommende for beboerne og gæster med et vindfang trukket ind i facaden. Herved er indgangspartiet tydeligt indrammet og giver læ for vind og vand. Der er mange plantebede omkring indgangene. Som beboer har man adgang til en sauna i beboerhuset, og alle har adgang til badebroen lige udenfor.

For at opnå en behagelig akustik har man valgt at anvende Troldtekt ved indgangspartierne, gangarealer, trappeopgange og i beboerhuset. Ved beboerhuset er loftet grå natur, mens de øvrige rum har hvide lofter, der fremhæver den varme jordfarve, der er anvendt på mange vægflader.