Bæredygtig renovering på Ravnkildevej

De 250 boliger på Ravnkildevej har nu alle fået forbedret deres boliger og ikke mindst deres bydel, efter at Kildeparkens tre områder har gennemgået forskellige renoveringer.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ravnkildevej har nu fået sin egen identitet med et andet udtryk end nabokvartererne Fyrkildevej og Blåkildevej, som alt sammen er en del af Himmerland Boligforenings område, kaldet Kildeparken. Bydelen er opført i begyndelsen af 1970’erne og har vist sig, som meget andet fra den periode, at have potentiale til at fungere langt bedre socialt og med et langt bedre indemiljø og energiforbrug.

Bebyggelsen var meget monoton og med et uinspirerende område mellem boligerne. Ravnkildevej ligger på et skrånende terræn, hvor toetagers bygninger ligger øverst i klynger omkring et lille torv og gårdhavehusene ligger lavere, men også i klynger omkring blinde veje. Især de toetagers bygninger har ændret lejlighedsstørrelser for at skabe en større diversitet i beboersammensætningen.

Renovering med balance

Etageblokkene har fået den helt gennemgribende renovering, hvor kun råhuset står tilbage. De har altså skiftet alle installationer og overflader, inklusiv nye facader. Her er valgt hvide Troldtekt akustiklofter i fordelingsgangen, som også er hvidmalet, og sammen med det store vinduesparti ved døren giver det et rart og imødekommende indgangsrum for lejerne.

Gårdhavehusene havde problemer med fugt og skimmel, og har ligeledes været igennem en gennemgribende renovering. Ravnkildevejs fælleshus fik også en lettere renovering samt tilbygning med nye Troldtekt lofter i størstedelen af huset.

Ravnkildevej kandiderer til Renoverprisen 2021 med sin meget ambitiøse renovering. Visuelt er området langt mere spændende og varieret, samtidig med at bærdygtighed nu er tænkt ind i varmeforbrug og håndtering af affald og regnvand.