Fælleshus med lys og luft til alle beboere

Gennem tre år har den almene boligforening Boli.nu renoveret Skanseparken i Fredericia, så der nu står 330 attraktive lejligheder og et fælleshus. Fælleshuset har fået et sundt indeklima med designløsningen Troldtekt® line, hvor både ventilation og belysning er integreret i loftfladen.

God akustik og sundt indeklima i hjemmet med akustiklofter fra Troldtekt
Foto: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Boligområdet Skanseparken i Fredericia blev bygget i 1965 og er ejet af den almene boligforening Boli.nu. Skanseparken har nu været igennem en omfattende renovering, som blev færdig i oktober 2020. I forbindelse med renoveringen blev der også opført et fælleshus, Skansehuset, på 500 kvadratmeter. De 350 kvadratmeter er dedikeret beboerhus, og de resterende 150 kvadratmeter er driftsareal med vaskeri og varmemesterens kontor. Hele renoveringsprojektet er støttet af Landsbyggefonden.

Det er Creo Arkitekter, som står bag idé-udkastet til renoveringen og Skansehuset, hvor Rambøll og arkitekt Thomas Thomsen har projektledet udførelsen. Eigil Rasmussen A/S har været hovedentreprenør.

Et hus med mange muligheder

Skansehuset er struktureret med en atriumgård – det vil sige som en bygning, der omgrænser sig selv og har gårdmiljø i midten. Selve huset består af større og mindre rum, som beboerne kan benytte til aktiviteter. Store glaspartier vender ud mod gården og den øvrige park, og der er i det hele taget tænkt i lyse flader, som bliver brudt med enkelte vægge i varmere gule og orange nuancer.

Rundt om huset går en veranda, og der er skabt grønne fællesarealer med beplantning, små oaser og grøn afskærmning, der tager udgangspunkt i omgivelserne. Der er desuden bordebænkesæt, som beboerne kan flytte rundt på, alt efter hvor solen befinder sig.

Beboerinddragelse i arkitekturen

For at skabe et fælleshus, som beboerne kan se sig selv bruge, har der været holdt workshops, hvor beboerne kom på banen med input til, hvad de ønskede af det kommende hus. Især multisale og mindre rum, café, optimeret AV-udstyr og ikke mindst et godt lysindfald var på ønskesedlen. Alt blev imødekommet.

– Skansehuset skal være et samlingspunkt for beboere i Skanseparken. Tanken er, at huset hen ad vejen skal bruges til for eksempel foredrag og andre arrangementer for beboerne, som drives af frivillige kræfter. Derudover kan det have en slags biblioteksfunktion, hvor man kan læse sin avis eller en bog i huset. Vi er desuden i dialog med DGI om mulige aktiviteter, siger Jens Christian Lybecker, direktør i Boli.nu.

Akustik, luft og karakterfuldt design

Boligforeningen ønskede et loft med indbygget ventilation, og det var her, Troldtekt kom ind i billedet. Fælleshuset har fået monteret designløsningen Troldtekt line, hvor de langsgående spor i overfladen giver et visuelt roligt udtryk. Selve loftet fungerer som indblæsningsflade for frisk luft, der strømmer jævnt ind ved lavt tryk gennem en andel af Troldtekt pladerne. Dertil er der monteret ovenlys og lysbånd i den store sal.

– Vi kender Troldtekt fra et andet aktivitetshus i vores boligforening, og der var nogle spændende muligheder for også det her fælleshus. Det var vigtigt med både god belysning og god akustik, da der er tale om rum, som ellers kunne blive støjende at opholde sig i, siger Jens Christian Lybecker og fortsætter:

– Akustikken er blevet helt fantastisk. Man kan høre hinanden gennem hele salen på en behagelig måde. Det har vi testet på både stormøder og online møder, og vi er meget tilfredse. Det gælder også belysningen.

I forhold til ventilationen er det ikke noget, man ser, da selve installationerne er skjult over loftet. Og det fungerer bare, siger Jens Christian Lybecker.

– Indeklimaet er behageligt, og ventilationen fungerer upåklageligt. Man tænker ikke over det, men der er hverken kuldenedfald eller andre gener. Huset føles helt igennem ventileret med tilpas temperatur og er ikke påvirket af for eksempel sol.