Skelagergårdene

Renoveringen af Skelagergårdene med 463 lejligheder er lykkedes gennem en proces, hvor arkitekterne har analyseret det oprindelige byggeri og hvor områdets sociale udfordringer er blevet taget alvorligt.

Troldtekt Skelagergårdene
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA

I udkanten af det pæne Hasseris i Aalborg ligger de 6 gårdbebyggelser kaldet Skelagergårdene. Et meget stærkt træk ved bebyggelsen er en landskabelig placering med udsigt over det åbne landskab mod vest. En udsigt man betaler dyrt for i området og som er med til at gøre Skelagergårdene attraktive efter mange "grå" år for bebyggelsen.

Skelagergårdene var oprindeligt enkle, hvide etagebygninger sammenstillet om gårdrum, men tiden havde sat sine spor. Arkitekten bag byggeriet fra 1970'erne er Jacob Blegvad, der selv boede ikke langt fra bebyggelsen og i øvrigt havde tegnet mange boliger i bydelen. Karakteristisk for Blegvads arkitektur er en modernisme, der på en gang er venlig i materialevalg og skala men formmæssigt uden overflødige elementer.

Et stærkt team vandt konkurrencen om Skelagergårdenes fremtid, med Kærsgaard & Andersen A/S fra Aalborg som totalrådgivere, Årstiderne Arkitekter A/S som arkitekter og Landskabsarkitekterne Metopos. Efter et kig på tidens renoveringer var konklusionen klar: Skelagergårdene skulle fastholde sit enkle, hvide udtryk uden så mange dikkedarer. Det fine udgangspunkt med de hvide gårdbebyggelser skulle "blot" vitaliseres og bringes til et nutidigt udtryk.

Jens Kærsgaard fra Kærsgaard & Andersen A/S siger: " Vi har ønsket at styrke den eksisterende bebyggelse og vælge nogle tilsvarende robuste materialer, så Skelagergårdene i mange år frem er gode boliger."

Udover en udvendig renovering er der også ændret på antallet af lejligheder og der er skiftet installationer i lejlighederne. Ca. 1/3 af boligerne er ombygget/total renoveret til tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang, elevatorer, nye badeværelser m.v.

Materialer med omtanke

Med en renovering af den store boligbebyggelse har Aalborg Kommune og Hasseris Boligselskab ikke kun ønsket et visuelt løft, men også at rette op på den efterhånden manglende isolering af boligerne. De gamle beton-sandwich-elementer er pillet af facaderne og en ny isolering og en yderplade i hvid fiberbeton blev løsningen på de slidte facader. Vinduer og indgangspartier er naturligvis også skiftet. Indgangspartierne er blevet iklædt en mørk cementplade med trælister, ligesom altanerne har fået en tilsvarende mørk bagvæg. De nederste altaner er blevet til små terrasser i træ orienteret ud til gårdrummene.

Årstiderne Arkitekter A/S har tænkt i materialer, der dels er holdbare og dels er mere taktile i forhold til, at det er flader man fysisk er tæt på. Til bebyggelsen som helhed giver det også et mere venligt og nuanceret udtryk, - det er tydeligere hvor indgangene er og de mørke bagvægge giver en dybde i facaden. De øvrige altaner har fået en glasplade på en del af værnet, hvilket giver mere lys ind i boligerne og et mere nutidigt udtryk.

Tagene er også blevet skiftet. De har fået valm og alle ventilationsrør, paraboler med videre er nu samlet i en langstrakt boks med lameller på tagryggen. Udhængene på tagene er beklædt med hvid Troldtekt, som også er "loft" på de øverste altaner. Her er Troldtekt primært valgt for sin rustikke struktur og robusthed, der giver en god harmoni mellem de ellers glatte flader.

En flot helhed er genskabt

Resultatet af renoveringsprocessen er en flot fornyelse, hvor det oprindelige stærke udtryk og de gode kvaliteter er understreget. Robuste materialer passer på mange måder til bebyggelsen, men samtidig er det samlede udtryk blevet mere artikuleret i en god variation af materialer. Arkitekturen er blevet præciseret i et mere horisontalt udtryk med fokus på altanerne og det lettere tag-udtryk.

Gårdrummenes nye design er også en vigtig del af renoveringen og giver et stort løft til helheden. Gårdrummene er blevet bearbejdet af Metopos By- og Landskabsdesign ApS så hvert enkelt af de 6 gårdrum har fået sin egen identitet. Beboerne er blevet inddraget med en spil, hvorved det blev besluttet om det var vigtigt med gynger, grillplads eller tørrestativer i netop deres gård. Skelagergårdenes fine placering i et skrånende terræn er også tydeligt i gårdene, hvor der er tilføjet flotte ramper til mange af opgangene, og tilgængeligheden er dermed væsentligt forbedret.

Prikken over i'et

Projektet har i høj graf været en proces, der har krævet et godt samarbejde, og det fortælles samstemmende, at der har været en forbilledlig dialog mellem parterne. Samtidig har beboerne haft god indflydelse og er blevet hørt. Resultatet er enestående - Skelagergårdene er blevet et populært boligområde, hærværk og sociale problemer reduceret.

En del af historien er også en stor social indsats, der rent fysisk er et aktivitetshus i tilknytning til boligbebyggelsen. Multihuset, også kaldet " Det grønne Hus" ligger lidt gemt bag bebyggelsen, men er til gengæld så grønt at det er svært at gå forbi! Her har Hasseris Boligselskab ansat en projektleder, der kender bebyggelsen og dens problemer.

Projektleder Søren Sørensen fortæller med et smil, at der er rift om det nye multihus,- ikke bare blandt de unge men fra alle generationer og fra beboere udenfor Skelagergårdene. Udover en café med et stort køkken, er der computere til rådighed, plads til foredrag, arrangementer og foreningsliv og ikke mindst plads til de unge i musikrum og ungdomsklub.

Multihuset, der er tegnet af Kærsgaard & Andersen A/S, er helt sit eget med et ekspressivt udtryk i form og farver. Her er plads til store armbevægelser og huset er opført i tilsvarende robuste materialer.

Troldtekt i grå natur giver loftsfladerne en fin ro og ikke mindst en god akustik i et levende hus. I den centrale café er der indskudt en balkon under det høje loft, der giver mere plads og en flot dynamisk arkitektur. Det rustikke Troldtekt loft er fint akkompagneret af rustikke, slebne cementspånplader på væggene og et orangemalet gulv, der giver rummets flader en selvstændighed og plads til at rummet i øvrigt indrettes frit. belysningen er integreret i Troldtekt loftet og understreger derved loftet som en sammenhængende flade. Her er valgt Troldtekts egen belysningsserie i et tværgående format, der også er egnet til rum med aktiviteter som boldspil.