Aktivitetshus til hverdag og fest

Sønderparken i Fredericia har gennemgået en omfattende renovering, som har resulteret i et flottere og tryggere kvarter med større tiltrækningskraft. Beboerne har været stærkt involveret, også da det nye aktivitetshus skulle skitseres.

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i f.eks. boligbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

I Fredericia er de almene boligbebyggelser Sønderparken blevet renoveret i en storstilet helhedsplan, som har omfattet mange fysiske forandringer i selve boligerne og i facadeudtrykket. En ambitiøs landskabsplan af Kristine Jensen binder hele området sammen og indbyder til fælles aktiviteter.

Forandringerne har også et samfundsmæssigt perspektiv, og der er arbejdet intenst på tværs af faggrupper og interesser for at sikre det sociale miljø i Sønderparken. I 2019 blev Sønderparken indstillet til Renoverprisen, - i høj grad for den sociale indsats.

Skulpturelt aktivitetshus

Midt i den store bebyggelse ligger Sønderparkens aktivitetshus som en mægtig skulptur skubbet ind i en bakke. Dorthe Mandrup har tegnet huset og formået at omsætte beboernes idékatalog til virkelighed, hvorved huset understøtter områdets fællesskab og i øvrigt har mange lokale, frivillige.

Huset har tre etager, hvor den nederste huser multisalen, som hænger direkte sammen med forpladsen og plænen på den anden side. Etagerne står i åben forbindelse med hinanden, hvilket giver oplevelsen af et indbydende hus for alle.

Troldtekt akustikplader er anvendt på lofterne i alle rum og giver således på en gang en arkitektonisk sammenhæng og en god akustik, hvad enten man øver i musikrummet eller mødes med strikkeklubben.

På første sal ligger husets café, hvor man kan købe varm mad til middag. Aktivitetshuset har mange funktioner i hverdagen, men har også vist sit værd til større arrangementer for beboerne i Sønderparken.