Landskabeligt aktivitetshus

Andelsboligforeningen Sprotoften i Nyborg har fået et nyt aktivitetshus, der er en del af en større helhedsplan for boligbebyggelsen Sprotoften. Her har bl.a. en lang række boligsociale projekter, samme med AOF og Café Danehof, der byder på hjemmelavet mad hver dag i hele husets åbningstid.

Troldtekt, Sprotoften
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Mellem den røde stangbebyggelse fra 1950’erne, ligger det nye, samlende aktivitetshus, der fint er tilpasset bebyggelsen og den park, som den hænger naturligt sammen med.

Helhedsplanen for de fem afdelinger i Sprotoften bragte mulighederne for et aktivitetshus på banen, på en grund, hvor der tidligere lå et lille butikscenter. Huset er realiseret med midler fra Realdanias projekt: Det Gode BoligLiv og Landsbyggefonden.

Aktivitetshuset ligger som en forlængelse af parken og husets grønne tagflade løftes op mod gaden. Parken er dermed aktiveret og fra caféen er der mulighed for at gå ud i parken eller spise frokosten på den tilhørende terrasse. En stor amfitrappe giver endnu flere aktivitetsmuligheder til stedet i form af leg, teater eller musik, men fungerer også som en arkitektonisk kobling mellem parken og tagfladen.

Arkitekt Søren Rasmussen fortæller, at huset også er tænkt som en korridor fra gaden til parken. Fra indgangen ledes man igennem huset, hvor store ovenlys giver en lys stemning til rummet. Langs en let kurvet væg beklædt med lodrette trælister, ledes man frem til husets café. Fra caféen kan man så fortsætte ud i parken. På den ene side af korridoren er der indrettet forsamlingssal, med mulighed for at opdele rum til undervisning eller anden aktivitet.

Loftsfladen er en svagt skrånende flade, som arkitekt Søren Rasmussen har ønsket, skulle fremstå rolig og imødekommende. Derfor er der valgt Troldtekt med ventilation, hvorved der er færre elementer i loftet og så homogen en flade som muligt. Troldtekt går igen i hele aktivitetshuset og giver dermed en fin helhed til huset.