Nyt aktivitetscenter på Sundbygård

Bocentret Sundbygård ligger centralt på Amager. Det er et tidstypisk byggeri fra omkring 1970 og skabt af arkitekterne Erik Ejlers og Henning Graversen, som også har tegnet det nærliggende Sundbyvang. I dag er halvdelen af det oprindelige Sundbygård dog nedrevet for at give plads til moderne lavenergiboliger, som nu er under opførelse.

Troldtekt, Sundbygaard
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Sundbygård er et social-psykiatrisk bocenter for voksne, hvis liv og boligsituation er blevet besværet og begrænset af psykiske og sociale vanskeligheder. For et par år siden blev der etableret et nyt aktivitetsområde i et 673 m2 tidligere storkøkken. Det er blevet et meget velfungerende tilbud til beboerne, og der er direkte adgang til en hyggelig gårdhave.

Aktivitetsområdet er inddelt i mindre afsnit, der hænger rumligt sammen og dermed skabes et afvekslende forløb. Formålet med de nye lokaler er at vække beboernes interesse for aktivitet og læring, for derigennem at udvikle eller forstærke deres ressourcer. Der tilbydes undervisning og vejledning i en række boglige fag, musik, håndarbejde, tegning, maling og motion. Et andet populært tilbud er caféen, som er drevet af beboere og har åbent fire gange om ugen.

Der er anvendt Troldtekt i farven lys natur på alle loftsflader og det er med til at gøre aktivitetscenteret til en harmonisk helhed. De åbne rumforløb og forskellige loftshøjder har naturligvis også krævet ekstra fokus på akustik. Bordtennis, styrketræning og caféliv kan jo være temmelig støjende, og derfor er der indrettet lydtætte lokaler til fordybelse i særlige rum med glasvægge.

Det er arkitektfirmaet BPLUS Arkitekter ApS, der har stået for ombygningen. Tegnestuen har gennem mange opgaver oparbejdet en ekspertise inden for byggeri til socialt udsatte medborgere. De har bygget og ombygget skoler for børn med fysiske og psykiske handicap, plejeboliger til unge udviklingshæmmede, boliger til hjemløse og boliger til ældre medborgere med plejebehov.