Kvalitet i alle skalatrin

Tegl, zink, træ …. Det er velkendte materialer, som er talentfuldt anvendt i boligbebyggelsen Svaneparken i Galten udenfor Aarhus. Samtidig er helheden blevet en arkitektonisk helhed, der også er belønnet med Skanderborg Kommunes Arkitekturpris.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i boligbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Byggeskadefonden udgav i maj 2020 udgivelsen: Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri. Og heri omtales Svaneparken blandt andet med ordene ”Kvalitet i alle skalatrin”. I den store skala kan bebyggelsen beskrives som en tæt-lav bebyggelse med både ét- og toplans boliger organiseret omkring to fællesarealer.

Alle boliger har både en lille baghave og forhave, og dermed kan beboerne vælge ud fra vejrforhold og hvilken grad af socialt fællesskab, de ønsker. Fællesarealerne er friholdt parkering og har til gengæld legepladser og i det fællesareal et fælleshus.

Fælleshus som samlingspunkt

Arkitektfirmaet Frost Larsen har forstået at anvende de enkle, robuste materialer på en måde, der giver et flot helhedsindtryk, men samtidig nogle fine detaljer i den lille skala. Fælleshuset har som boligerne zinktag og teglfacader, men skiller sig alligevel ud med en anden brug af de to teglstens farver svarende til bygningens større skala. Indenfor er fællesrummet meget rumligt og meget anvendeligt for Svaneparkens arrangementer og lokale foreninger. På tre facader er der store vinduespartier ud til fællesarealet.

I fælleshuset er anvendt sort Troldtekt akustikloft, som giver en god akustik trods rummets højde. De sorte akustikplader danner baggrund for trælister, der giver en ornamentik til rummet. Trælisterne er også anvendt på en begrænset vægflade og bryder dermed med de hvide vægge. Således er fælleshuset også indenfor præget af gedigne materialer med lang holdbarhed.