Årstidernes Arkitekter

Årstiderne Arkitekter A/S har været med til at give Papirfabrikken i Silkeborg et nyt liv, og nu er tegnestuen selv flyttet ind i det attraktive område.

Troldtekt Aarstiderne Architects
Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Årstiderne Arkitekter A/S i Silkeborg er en af de hurtigst ekspanderende tegnestuer i Danmark. Der er ansat ca. 80 medarbejdere, og de har hele Norden som arbejdsplads. For et par år siden besluttede ledelsen at flytte hovedkontoret fra en hyggelig -, men utidssvarende ejendom i Vestergade til mere passende lokaliteter på Papirfabrikken. I marts 2005 rykkede medarbejderne ind i de netop renoverede lokaler øverst i en tidligere lagerbygning. Forandring fryder, og Aarstidernes nye tegnestue er blevet en herlig blanding af aktivt kontormiljø, atelier og værksted.

Forhistorien

For 30 år siden var det ganske almindeligt at nedrive ældre fabriksbygninger, som af en eller anden grund havde mistet deres funktion. Dermed gik mange fine eksempler på bygningskunst fra industrialismens storhedstid tabt for eftertiden. Ofte havde de gamle bygninger en høj håndværksmæssig kvalitet og en detaljeringsgrad, der er sjælden i dag.

I midten af firserne skabte arkitekten Kristian Isager imidlertid et banebrydende projekt i Odense, hvor en tidligere industrivirksomhed, Brandts Klædefabrik, blev omdannet til et kulturhus med mange funktioner. Projektet var overbevisende i sin udførelse og blev hurtigt så stor en succes, at det kom til at danne skole for lignende projekter mange steder i Danmark. I Silkeborg har gode kræfter nu gennemført en tilsvarende konvertering af byens store gamle industrianlæg.

Imponerende bedrift

Silkeborg Papirfabrik var gennem 150 år en af byens betydeligste virksomheder, og den har haft stor indflydelse på byens opståen og udvikling. Da fabrikken blev nedlagt i år 2000, stod byen pludselig med et meget stort - og meget centralt beliggende bygningsanlæg, der var i begyndende forfald. På opfordring fra den nye ejer, Jægersborg Invest A/S, iværksatte Årstiderne Arkitekter en registrering af bygningerne, og der blev lavet en strukturplan for den fremtidige anvendelse af området i tæt samarbejde med kommunen.

Siden er det gået stærkt. Bevaringsværdige bygninger er nænsomt blevet restaureret og nye huse er blev opført med respekt for helheden og det historiske miljø. I dag rummer Papirfabrikken både boliger, hotel, biograf, erhverv, musikhus og andre kulturinstitutioner, der tilsammen får området til at summe af aktivitet. Når man som besøgende i dag vandrer rundt mellem bygningerne, føles det næsten uvirkeligt, at området for få år siden var et forældet industrianlæg i drift.

Tegnestuen

Det er altid et godt tegn, når arkitekter flytter ind i et byggeri, som de selv har projekteret. Som det fremgår af billederne, så har Årstiderne Arkitekter A/S skabt nogle utroligt inspirerende rammer for sine ansatte. Hele ombygningen er sket i respekt for den eksisterende stemning og for husets konstruktive struktur. Alligevel er det lykkedes at generere et moderne – og visionært kontormiljø, som også klart afspejler tegnestuens arkitektoniske holdninger.

Set udefra er bygningen næsten kun sporadisk ændret. Vinduerne er skiftet og der er udvist særlig omhu omkring hovedindgangens fremtoning og de store glaspartier i gavlene. Hovedtrappen er hvidmalet insitu beton, der står som en skulptur i det flot belyste rum. Allerede her fornemmer man, at der er noget særligt på spil i bygningens interiør, og man bliver ikke skuffet, - tværtimod!

Lys, luft og energi

Fra trapperummet træder man direkte ind i et pulserende kreativt miljø, som ligger langt fra de stive rammer, der ellers er normen for mange virksomheder af den størrelse. Det første, som møder blikket, er en stor åben pejs, der står frit i rummet på et indre torv, som næsten har karakter af en scene. Tegnestuen strækker sig i hele bygningens længde, og der er visuel kontakt fra ende til anden. Årstiderne råder over 1200 m2, og der er masser af lys, luft og positiv energi.

Indretningen er enkel med en række tegnesale langs husets facader. De fleste fællesfunktioner er samlet i en kerne opbygget af forskallingsbrædder mellem to søjlerækker langs rummets midterakse. Her er møderum, modelværksted, kopirum og toiletter. Møderummene står som kasser i rummet med lofter af glas, der skaber en stemning som i en havestue. Dagslyset kommer dels fra et gennemgående rytterlys og dels fra facadernes mange vinduer. Ovenlyset kompenserer for husets store bredde og selv i krogene er der lyst og venligt. Kantinen er uformel og har en åben tagterrasse med udsigt til Silkeborg Langsø.

Fritlagte konstruktioner

Det er arkitekterne Anders Kærsgaard og Per Laustsen, som har forestået ombygningen. Anders Kærsgaard fortæller: ’Vi har gjort en dyd ud af at lade konstruktionerne træde frem, så man tydeligt har fornemmelse af det bærende og det bårne. Vi har skrællet lagene af og er kommet ind til det grundlæggende i huset. Gulvet er f.eks. det oprindelige værkstedsgulv, som blot er renset, men som har fået lov til at beholde sin oprindelige bemaling og det smukke slid, som indikerer, at bygningen har haft en fortid. Denne grove karakter får modspil i de mere raffinerede møbler, som bl.a. er designet af svenske Mats Theselius og af Årstiderne selv.’

Træbeton og akustik

’Vi har brugt træbeton i mange projekter. Kunstcenteret ’Silkeborg Bad’ var første gang, og derefter har vi anvendt det i en række bygninger, bl.a. Balle Sognegård. Her på Papirfabrikken har vi Troldtekt i store mængder, og det er et produkt, som vi har rigtig gode erfaringer med’, siger Anders Kærsgaard. ’Her i vores nye lokaler var der store krav til dæmpning af lyden, hvis vi skulle bevare rummets åbne karakter. Vi har derfor valgt at beklæde lofterne med en lys træbeton, som er lagt i felter og i forbandt. Konstruktionerne træder frem, og der opstår et fint samspil mellem den hvidmalede hovedstruktur og de lidt grovere felter af træbeton som er uden affasede kanter. Troldtekt udmærker sig netop ved sin levende og lidt rustikke overfladestruktur , som passer godt til vores måde at tegne huse på. Rent akustisk er det også en succes. Vi oplever ofte, at når vi anvender andre produkter, så opstår der en generende strejflyd. Et fænomen hvor lyden bevæger sig via loftet fra den ene ende af lokalet til den anden. Det har vi fuldstændigt undgået her med anvendelse af træbeton, som åbenbart også fanger lyden på de spidse vinkler.’

Det gode eksempel

Papirfabrikken er atter blevet et vigtigt aktiv i Silkeborg og det er en meget vellykket proces, der nu er tæt på sin afslutning. Den nye bydel har med sine mange funktioner og tilbud givet hele regionen et kulturelt - og erhvervsmæssigt løft, der er til inspiration for mange andre end midtjyderne selv.

Arkitekt Torben Bækgård, Årstiderne Arkitekter, siger om den samlede opgave: ’Det er kun fire år siden, vi begyndte at arbejde med Papirfabrikken, og nu er omkring 90 % taget i brug. Når vi laver rundvisninger for fagfolk og politikere, er de altid imponeret over, at det har kunnet lade sig gøre på så kort tid. Store projekter plejer altid at løbe ind i vanskeligheder, men her har beslutningsprocessen været uden egentlig dramatik, og der har været politisk vilje til at gennemføre tingene.