Ét hus, én arbejdsplads

DIN Forsyning er resultat af en fusion mellem Varde og Esbjerg Forsyning, og nu har de fået fælles domicil i udkanten af Esbjerg. Domicilet har en form og skala, der passer til den landskabelige placering. Det er som to bygningskroppe, der er vokset op af jorden og sammen til en dynamisk helhed.

Troldtekt, DIN Forsyning
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På den ene side opleves bygningen som meget homogen og skulpturel i sit udtryk, og dog er den mere kompleks med forkellige bygningeshøjder og skrånende facader. De to bygningskroppe er vokset sammen og har resulteret i et imødekommende hus for medarbejdere og gæster. Husets hjerte er placeret i sammenstødet mellem fløje og etager og er et smukt udformet atrium med en hovedtrappe, der forbinder de to etager.

Huset er indrettet med fleksible kontorfløje til administration og daglig ledelse af vandforsyningen. Men på lige fod ligger en fløj med værksteder, laboratorier og et dobbelthøjt lager. En lang, tværgående betonvæg fungerer som en stor ”overflade” mellem kontorafsnit og værkstedsfaciliteter og danner også bagtæppe for kaffestuen kaldet ”vandhullet”.

Bevidst farvevalg

Ønsket har været at skabe en ligeværdighed mellem forskellige arbejdssituationer i huset, hvor medarbejderne mødes på tværs og oplever et godt arbejdsklima, herunder en god akustik. På den baggrund er Troldtekt valgt som et samlende materiale, der kan begå sig i mødelokaler, laboratorier og lager.

Indvendigt er farveholdningen meget grafisk med sorte eller hvide flader brudt på udvalgte steder. I kontorafsnittene er enkelte vægskiver i en venlig blå farve, og andre vægge er dekoreret med megagrafik, der gengiver medarbejdere i arbejdsituationer. Meget orangefarvede vægge og Troldtekt lofter dominerer gangzonerne mellem atrium og lager/værksted. En effektfuld løsning der også understreger en åbenhed mellem husets sektioner.