Kedelsmedien

Kedelsmedien på Holmen er en succeshistorie om udnyttelsen af et mægtigt rumligt indre. Funktionen i de indlagte 3 etager, er i høj grad iscenesættelsen af nogle tøjkollektioner, og konstruktionen kan faktisk også pilles ned igen i løbet af 14 dage!

Transformationen af Kedelsmedien er et virkelig fint eksempel på at fredning, lokalplaner og gamle mursten ikke er hindring for at skabe et nyt og smukt indrettet hus. Tøjfirmaet IC Companys har fået et helt unikt rum til udstilling af deres kollektioner, hvor sammenhængen mellem det højloftede rum og den nedhængte konstruktion giver en spændende arkitektur. Samtidigt kan man både opleve en god akustik i de mindre rum, mens rumhøjden kan "mærkes" i den 18 meter høje kantine. Arkitekt Christian Rønne har haft et klar greb om alle skalatrin i huset, både hvad angår rumlighed, materialer og detaljer.

Transformeret bydel

Bygningen på Holmen indgår i Forsvarets gamle værftsområde ligesom mange af de omkringliggende bygninger omkring Kedelsmedien. Alle bygningerne er i dag anvendt til andre formål og til sammen fungerer det i en særlig bydel med både erhverv, undervisning og boliger. Det giver en helt særlig atmosfære, hvor alle bygningerne i tegl eller træ, er bygget med samme omhu for proportionering og solidt håndværk. Samtidigt er havnebassinet nærværende overalt og er tilmed en transportvej med havnebussen lige om hjørnet. Kedelsmedien blev opført i 1887 til kedelproduktion til dampskibe og til el-centralen (nabolejemål). I 1999 blev bygningen videresolgt som fredet. Fredningen er bl.a. begrundet med det markante, indre rum. Ved ombygningen er facaderne inde som ude kun istandsat og repareret. Spor af tidligere aktiviteter er bibeholdt og man finder rester af spor, de mægtige porte og kraner under loftet (hvoraf nogle er fredet)

Princippets enkelhed

Arkitekt Christian Rønne fik den udfordrende opgave at indrette den rå industribygning til IC Companys og en anden lejer ved siden af, på en måde, så det eksisterende, rumlige volumen blev bevaret. Lidt af en paradoks, men heldigvis er det den type opgaver Christian Rønne trives bedst med. Med en baggrund som både ingeniør og arkitekt har han haft overblikket til at se mulighederne både på et konstruktivt og rumligt plan. Princippet er enkelt, når det først hænger der. Oprindeligt hang der i facadens murværk en mægtig traverskran, der kunne navigere i hele rummets længde. Kransporet har nu fået den nye funktion at bære en gitterkonstruktion med 3 etager udstillingsrum. De to nederste hænger i to lag nedefter. Konstruktionen er yderst elegant i sin gennemsigtighed, selvom den i følge Christian Rønne: "bare er et primitivt princip, som et samlesæt, der kan monteres på en måned, og pilles ned igen om nødvendigt". Christian Rønnes syn på opgaven har også været, at nok er bygningen fredet, men det skal kunne udnyttes på forskellige måder. Hvis den næste lejer ønsker at bruge rummet til koncerter eller andet, kan alle spor fra den nedhængte konstruktion fjernes igen. Kedelsmedien vil fortsat være en markant og betydningsfuld bygning. Christian Rønne har fået hjælp af et firma specialiseret i at beregne og fremstille produktionsgrundlag for alle konstruktionerne i stål. Derefter har Rønnes tegnestue ansat 30 mand til at færdiggøre projektet, og har dermed fulgt "opførelsen" i alle detaljer.

Moderne, industriel ynde

Oplevelsen af Kedelsmediens indre er overvældende. Rummet har først og fremmest et fint lysindfald fra de høje vinduer og den store portindgang. Dermed er rummets volumen og skønhed slået an. På forunderlig vis fastholdes denne primære sansning af rummet. Dernæst ser man den helt enkle stålkonstruktion malet i sort og rød, med glasvægge og Troldtekt lofter. Konstruktionens nøgne enkelhed giver i sig selv nogle fine detaljer, der dog ikke er skabt til at pynte! Under den store nedhængte konstruktion i 3 etager er der indrettet kontor og reception, der frit kan placeres under konstruktionen. En lille glasskive mellem væggen og loftet afslører at der er tale om en selvstædig konstruktion, der ikke hviler på de nederste vægge i finér. Fra indgangen midt i rummet er konstruktionen symmetrisk omkring en bred, central trappe, der også kan bruges som et lille auditorium. Skal man op på de øverste to etager, skal man bruge en hovedtrappe bag "amfi-trappen". De i alt 6 platforme i konstruktionen er indrettet med showroom til 6 forskellige tøjmærker.

Rumlige kontraster

Tøjet hænger i fine nedhængte bøjlestativer langs glasvæggene og bliver desuden indrammet af spotlights. Gulvet er flere steder et mørkt trægulv, der modsvares af de lyse Troldtekt lofter, der fremstår som plane skiver uden nogen særlig detaljering, andet end indbyggede belysningsarmaturer. Udover at fungere som en homogen flade i showroomet, giver Troldtekt'en en intim akustik i udstillingerne. Her er det fint at fremvise tøjet og tale sammen om næste sæsons kendetegn... Troldtekten er også brugt på flere lodrette flader ved gangbroen på tværs og ved en ekstra trappe nedgang. Materialet giver med sin træ-overflade også en behagelig stoflighed overfor stål, glas og gammelt murværk. Ligesom stålkonstruktionen fungerer Troldtekten i sig selv, - den kan både være en rolig flade og en pudsig detalje på et hjørne. Troldtekt er også anvendt i stueniveau, hvor der er indrettet kontor og reception. Et mindre køkken med buffet til de ansatte har samme loft. Men når medarbejderne træder ud i "kantinen" er der pludselig 18 meter til loftet og ingen dæmpning af akustikken. Det er en skøn kontrast!