Kolding Åpark

Tværfagligt videnshus mellem by og havn.

Troldtekt Kolding Åpark
Foto: Thomas Mølvig, architect MAA

Husets bronzefarvede facader kan ses på lang afstand. De perforerede aluminiumsplader skinner varmt i solen og ændrer udtryk alt efter tidspunkt og vejrlig. Om aftenen overtager lysende vinduesbånd opmærksomheden, mens huset står som et pejlemærke, der spejler sig i åen. De tre af facaderne er identiske, men mod vest åbner huset sig op med et trippelhøjt glasparti, der giver indblik i bygningens indre.

På trods af sin kantede kubiske form og sit store volumen, virker huset let og svævende. Transparens er en del af forklaringen, men det skyldes også arkitekternes bevidste leg med facadernes horisontale linieføring. De gennemgående vinduesbånd skråner en anelse, og dermed får bygningen tilført et dynamisk tvist, der løfter den ud af den statiske grundform.

Optimal beliggenhed

Videnshuset Kolding Åpark 1 er placeret åbent og meget synligt. Beliggenheden er nærmest optimal på grænsen mellem by og havn. Husets bygherre er SEB Pension, og det er Tegnestuen Mejeriet, der har udformet og projekteret i samarbejde med Rambøll. Begge firmaer er i øvrigt lejere i komplekset, der med et areal på 5000 m2 rummer plads til 250 medarbejdere. Lejernes sammensætning spænder vidt indenfor området ’forretningsservice’, og mangfoldigheden er en hjørnesten i hele konceptet.

Huset er det første i Kolding Åpark, der omfatter et areal på ca. 49 hektar, og området er en væsentlig katalysator i byudviklingen af havnearealerne i Kolding. Designskolen er en af de nærmeste naboer og Syddansk Universitet – tegnet af Henning Larsen Architects - vil i de kommende år rejse sig på modsatte side af vejen.

Åbenhed og transparens

Tegnestuen Mejeriet er flyttet ind på 1. sal, hvor de optager ca. halvdelen af arealet. Arkitekt MAA og partner Finn Smidt fortæller: ’Efter mere end 30 år i det gamle mejeri i Låsbygade, er tegnestuen flyttet til nye lyse lokaler her i Kolding Åpark. Vi var selv med til at tage initiativet til projektet, fordi vi så et stort potentiale både i placeringen og i konceptet med et firmafællesskab. Netop fællesskabet betyder meget for os, og vi er glade for den dynamik, det giver i hverdagen.’

’Den kubiske bygning er bygget op omkring et atrium på 10 x 10 meter. Det giver mange fordele rent organisatorisk, og samtidig skaber det muligheden for et levende og lyst miljø i det inderste af bygningen. Alle kontorer har glasvægge ind mod atriet, og det har været et ubetinget krav at man skal kunne kigge ind til hinanden.’

’Der har været særlig fokus på arkitektur og miljø. Ikke kun i forhold til energiforbrug, men også arbejdsmiljø. Vi ville gerne have meget lys, men der er ikke vinduer til gulv. Det er et kvadratisk hus, med en zone på ca. 5 meter ind i huset fra facaden, hvor der er dagslys nok. Dér hvor lyset er, har vi placeret arbejdspladserne. Ind mod atriet ligger mere sekundære funktioner. Atriet er fungerer som et aktivt rum, hvor folk kan mødes, og hvor der løbende vil være udstillinger og performance.’

’Med hensyn til energiforbrug, så er det et hus, der er rigtig godt isoleret. Desuden har vi et utraditionelt kølesystem, hvor vi om sommeren trækker åvand ind og anvender det til nedkøling af bygningen. Bæredygtighed har også været et af nøgleordene i processen’, siger Finn Smidt.

Råt havnemiljø

Noget der også springer i øjnene, når man besøger bygningen, er den udstrakte brug af Troldtekt. Arkitekten forklarer: ’Vi har valgt Troldtekt Plus som den altdominerende loftsbeklædning. Når vi bygger så tæt på havnen og i et lidt mere råt miljø, så skal huset også være rustikt. Det må gerne have industripræg både i eksteriør og interiør. Udover de fremragende akustiske egenskaber er træbetonen også god til at give en ensartet fladekarakter med god stoflighed. Der er anvendt ca. 4500 m2 Troldtekt Plus med mineraluld på bagsiden, og belysningen er fint integreret for at gøre det så enkelt som muligt.’

Huset blev indviet i januar og rektor for Designskolen, Elsebeth Gerner Nielsen gav bygningen disse ord med på vejen: ’Åparken står for viden. For design. For bæredygtighed. Og dette hus materialiserer det hele. Der er hængt snore ud til husene i nærheden og til verden med ideer og invitationer. Her er skabt mere end en bygning, nemlig en stemning – et håb – et rum for produktion og samtale på tværs af fag, af generationer og af kulturelle skel. Her er skabt et hus, som er båret af udsyn og visioner. Af lys og lyst.