Skarp arkitektur og blød lyd

Larsen Strings i Sønderborg er en virksomhed, der har specialiseret sig i at fremstille strenge til violin, bratsch og cello. Nu er de rykket til en nyopført bygning.

Vægbeklædning fra Troldtekt i kontorbyggeri

Nye maskiner til produktionen af strenge stillede krav til Larsen Strings' lokaler, og løsningen blev et nyt hus ikke langt fra det gamle. Den garage, som det hele startede i tilbage i 90’erne, er en fin historie om udviklingen af strenge til musikere i hele verden.

Bygningen er struktureret omkring produktionshallen, så der ikke er langt fra de øvrige arbejdspladser til bygningens maskiner. Kantinen er placeret centralt for de fleste medarbejdere, og udover frokost danner det også ramme om andre sociale arrangementer. Endevæggen i kantinen er på én gang dekorativ og lydabsorberende med Troldtekt rhombe i FUTURECEM. Troldtekts nye pladetype har et væsentligt lavere CO2-aftryk, da cementen er blandet med ler.

 

Elegant rhombe-mønster

Lofterne i kantinen og den øvrige administration er ligeledes Troldtekt med FUTURECEM, og i et større mødelokale er der som i kantinen en væg med Troldtekt rhombe, som supplerer lofternes lydabsorbering. God lyd er selvfølgelig vigtigt på et sted, hvor man arbejder med strenge til strygeinstrumenter! Præcision er ligeledes altafgørende, hvilket også er gældende for designløsningen fra Troldtekt på væggen, hvor rhomberne står skarpt og giver en levende flade.

Udefra opleves bygningen indbydende og moderne med store glaspartier. Hansson Erhverv i Sønderborg har opført bygningen og forventer, at den bliver DGNB certificeret i guld. Hansson Erhverv arbejder målrettet omkring FN’s verdensmål og bæredygtigt byggeri og er begejstret for Troldtekts nye pladetype, der bidrager med mindre til CO2 forbruget.