Nye vinde ved Næstved havn

På afstand møder man en dynamisk og skarp bygning, der efterhånden, som man nærmer sig, byder på overraskelser og smukke detaljer. Et byggeri der inviterer til dialog.

Troldtekt Max Bank
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Glasfacader med tekst, rå beton og luftige rum. Enkelt og ligefremt men lang fra kedeligt. Max bank i Næstved har på en gang fået et nyt hovedkontor og startet udviklingen af Næstved havn. Med en 6 etagers bygning i glas ud til havneløbet har både byen og bankens medarbejdere fået nye oplevelser. Juul Frost arkitekter har tegnet masterplanen for havneløbets ene side, hvor opførelsen af Max Bank udgør startskuddet for en fortsat udvikling af den indre by ved vandet. Juul Frost arkitekter har i kraft af masterplanen et indgående kendskab til områdets kvaliteter og bevidsthed om, hvad der kan accentuere stedets karakter. Lokalplanen lagde op til materialer og dimensioner, der lå tæt på den eksisterende bygning, Kanalgården, der er opført i 1882 til fattiggård og de seneste år har været varmestue. Men arkitekterne har ladet sig inspirere af områdets havnerelaterede arkitektur og formået at opdatere projektet med materialevalg og udtryk på en måde der gør Max Bank til en fornyelse af Næstveds identitet indefra.

3 huse i ét

Projektet er noget utraditionelt, idet en ny 6 etagers bygning i glas er koblet sammen med den historiske bygning Kanalgården via en enkel foyerbygning, hvor man entrerer huset. Med den meget bynære placering betyder kanalgårdens nye funktion, at den arkitektonisk danner en overgang til ”højhuset” med glasfacader, der henvender sig til både gaden og havnerummet.

Kanalgården er blevet istandsat med respekt for de mange detaljer i facaderne, og dele af den ene facade er nu også kommet inden døre, efter at der er bygget en foyerbygning i glas direkte sammen med Kanalgården. Teglens materialitet virker godt i det ellers luftige rum. Med smukke, runde ovenlys i mellembygningen suppleres dagslyset på en fin måde og gør taget til en anderledes flade at se ud på fra hovedbygningen. Max Bank får reception i mellembygningen ved indgangen og kontorareal både i Kanalgården og i hovedbygningen i 6 etager. De 6 etager er omtrent ens indrettet med en ryg i beton, hvor alle installationer og mindre rum er samlet og ellers betonsøjler i den øvrige facade, hvor vinduesbånd i øvrigt frit kan løbe. Kontoretagerne udgør et langstrakt rum, der som huset udefra oplevet, kanter sig på en måde, der gør det til et spændende rum med en variation, der gør det nemt at indrette så mindre rummeligheder opstår. Glasbokse til møder og enkelte kontorer giver yderligere muligheder for at skabe mindre enheder.

Dynamisk arkitektur med komfort i højsædet

For Juul Frost arkitekter har det været vigtigt, at kontorerne har behagelige, højloftede rum med en god komfort på alle planer. Med Troldtekt ventilation optager ventilationen minimalt af loftshøjden, samtidigt med at medarbejderne får en støjsvag og jævn ventilation uden træk. Ønsker de at mærke byens atmosfære har de muligheder for at åbne vinduerne i facaden. Troldtekt ventilation er både anvendt i den ombyggede Kanalgård og i den nye bygning. En optimal løsning for Max Banks medarbejdere. Troldtekt i lofterne giver samtidigt en behagelig akustik, i et rum med mange samlet.

Troldtekt er brugt som et gennemgående materiale i alle 3 bygninger, hvorved de hænger mere naturligt sammen. Det samme gælder de levende gulve af højkantsparket. Sammen med de rå betonelementet giver materialerne en enkelhed og robusthed, der klæder det industri-inspirerede byggeri. For Juul Frost har materialevalget handlet om at nærme sig en oprindelighed og råhed med sin egen æstetik og identitet.

Kreative løsninger i alle skalatrin

Max bank er et sted, der vedbliver at overraske. Fra de åbenlyse skæve løsninger til de gennemtænkte funktionelle løsninger, der måske ikke er synlige. Troldtekt ventilation løste flere ønsker om bl.a. et energiøkonomisk hus og en velproportioneret loftshøjde i kontorerne. Lyssætningen af alle rum har været vigtige ligesom materialernes autencitet og iboende æstetik. Som de rå betonelementer der har en tilfældighed der er attråværdig i tiden.

Højhusets facade har også en dynamik, der er ud over det sædvanlige. Den krystalliske form betyder at lyset former bygningens udtryk med en konstant variation over dagen. Skiltning i forbindelse med banken har ikke været mulig, og tegnestuen foreslog derfor i stedet at lægge tekst på bagsiden af glasset med gloser fra bankverdenen. Teksten ses ikke på afstand og ikke fra visse skrå retninger, men kan pludselig træde tydeligt frem fx ved indgangen. Som et varsel om et hus der opfordrer til nysgerrighed og nye spørgsmål.