Grafisk indretning til filmproduktion

Metronome filmproduktion har fået indrettet to etager til deres medarbejdere i en fin kombination af åbne kontorer, kantine og aflukkede rum til klipning og mødeaktiviteter.

Troldtekt Metronome
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Omdannelsen af de to etager er foretaget af Spacelab Arkitekter i et tæt samarbejde med Metronome, hvor første skridt var at skrælle bygningen for alle ikke-bærende vægge, så den rå betonkonstruktion stod frem. Arkitektfirmaet har arbejdet meget med at skabe en dynamik mellem de to etager for at opfordre til interaktion mellem medarbejderne som en del af arbejdsmiljøet.

Receptionen er placeret ved indgangen nederst, hvor også direktionens kontorer ligger. Køkken og kantine er placeret øverst nær den sekundære trappe, hvorved medarbejderne krydser hinandens arbejdspladser. Fordelt i bygningen ligger aflukkede enheder med klipperum. Her kan klippere gå ind og arbejde koncentreret med lyd og billeder uden forstyrrelser.

Fortælling om huset

Til trods for at de to etager er udformet meget forskelligt, er der skabt en fin, arkitektonisk sammenhæng mellem rummene. Idéen har været at lade fortællingen om bygningen træde frem, og det er både den idé, der samler og differentierer etagerne.

På indgangsetagen er kontorer adskilt fra gangzonen med glaspartier. Betonsøjler og – skiver står i kontrast til glaspartierne, men betonens grå farve står også i kontrast til de mørke tæpper og døre samt hvide Troldtekt akustiklofter i kontorerne. En raffineret grafisk virkning med få midler.

Overetagen har loft til kip og opleves derfor anderledes åben, og her blomstrer kreativiteten i det åbne arbejdsmiljø. Troldtekt akustikplader er også anvendt på denne etage til at sikre en god akustik og dermed et godt arbejdsmiljø.