Nutidig sognegård i følsomt kulturmiljø

Den nye sognegård i landsbyen Bryndum ved Esbjerg er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor E+N Arkitektur blev kåret som vinder. Bygningen er opført overfor Bryndum Kirke, som er en af Danmarks fineste kvaderstenskirker og som blev påbegyndt omkring år 1250.

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt

Konteksten er dermed et særdeles følsomt historisk miljø, hvor der kræves særlige kompetencer for at kunne indpasse et nybyggeri. Det er lykkedes til fulde, og projektet blev i 2020 præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond. I begrundelsen hedder det bl.a.:

- Med sognegården har E+N tegnet et hus, der i sit formsprog, materialeholdning og nøje udtænkte detaljer taler direkte ind i 1000 års byggetradition. Den traditionelle bygningskrop i røde teglsten, de høje mure og det enkle ubrudte teglhængte saddeltag giver mindelser om middelalderens klosterbyggerier. Legen med mønster-murværk er på én gang både moderne og en klar reference tilbage i historien.

Sognegården er udformet som tre parallelle og indbyrdes forskudte længebygninger. Man ankommer fra et lille torv beliggende umiddelbart over for pladsen mellem kirke og forsamlingshus. Mod sydøst åbner udsigten sig op over markerne og det flade landskab.

Interiør med karakter

Midterfløjen binder anlæggets funktioner sammen med et arkadelignende - og søjlebårent gangstrøg. Et flot rytterlys oplyser rummet, der skiller sig ud med sine fire markante søjler i corténstål. På de skrå loftsflader er der monteret Troldtekt akustikplader i farven lys natur, som en god kontrast til de i øvrigt hårde overflader.

I fløjen mod nord ligger præstekontorer, møderum og køkken. Herfra er der også kig mod selve kirken. Sydfløjen er primært helliget et stort forsamlingslokale, der kan opdeles med en foldevæg. Der er direkte udgang til en udendørs terrasse. Over de store glaspartier mod syd er der bygget et flot tagudhæng, som modvirker overophedning i sommerhalvåret.

I salen er der udført limtræskontraktioner med trækbånd, der udspænder husets form. Menighedsrådet havde ønske om et bredt søjlefrit møbleringsareal, og derfor er spærene udført med et indadgående knæk, således at husets form understreges. Igen er der anvendt Troldtekt i farven lys natur, som med lyse trælister understøtter arkitekturen både æstetisk og akustisk.